Leif

hem igen

Jag heter Leif och är pappan i huset, något jag trivs mycket med. När jag inte gör detta så arbetar jag som doktorand på Luleå tekniska universitet. Våren 2008 tog jag min licentiatexamen. Den handlade om ungdomar och deras etableringsprocess in i arbetslivet. Från och med hösten 2008 går jag mot doktor i ämnet företags kompetenshantering.

På min fritid sysselsätter jag mig mycket med att läsa, främst kanske andlig litteratur men också en del historia, (på arbetet läser jag också mycket men då blir det annat). Vi är som familj mycket i kyrkan, Hortlax församling, och vi är också engagerade på flera olika sätt där. Jag och Carina sjunger bland annat i vår eminenta kyrkokör. Jag är också kyrkorådets ordförande och Carina arbetar som församlingsassistent i församlingen, jag är kyrkvärd, osv. Det blir lätt så...

Jag har också sedan flera år fungerat som kassör i Fagerviks kurs- och lägergård, en vackert belägen sommargård en mil uppefter piteälven. Besök gärna denna plats om ni har möjlighet.

För några år sedan gjort några sidor från min lumpartid vilket du kan titta på om du skulle vara intresserad.

Under lång tid har jag varit ute och predikat, mestadels i EFS-föreningar men också på en del andra ställen. Min kallelse är att dela Guds ord med människor. Gud är en verklighet och Han älskar varje människa med en djup och evig kärlek. Under ett antal år har jag även författat en del småskrifter och även gett ut ett bibelstudiebrev med kommentarer till Romarbrevet. Jag planerar för närvarande att öppna en ny hemsida för denna verksamhet och även att ge ut en bok.