Nr 3: Bön

hem igen

Hej! 

Det var nu ett tag sedan förra numret. Det har varit en hel del att göra sedan sist. Skolan går bra och familjen mår bra. Vi hade en mycket trevlig tid på Kanarieöarna i nov-dec. Gud var verkligen med och mötte våra behov. Jag tycker att man känner sig så beroende när man är utomlands men Gud har omsorg om varje liten detalj.   

Bön 

När jag har bett över det här numret har jag upplevt att jag skulle skriva om bön den här gången. Det blir inte en systematisk genomgång av vad Bibeln säger om bön utan mer en personlig delgivning. Min bön är att den skall få uppmuntra dig och få bli till hjälp för din bönegemenskap med Gud. 

Ty se, han ber… 

I samband med att Paulus blev omvänd fick lärjungen Ananias en syn där Jesus berättar för honom: 

”Ananias!” Han svarade: ”Här är jag, Herre.”  Herren sade till honom: ”Bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus, ty se, han ber.” Apg 9:10b-11 

Just de här orden: ”ty se, han ber” har uppmuntrat mig så ofta i mitt böneliv. Jag tycker att jag riktigt hör hur viktigt Jesus tycker att det är. Det är som om vi direkt fångar Jesu uppmärksamhet när vi vänder vårt hjärta till honom. Det verkar vara så oerhört viktigt för honom. Det är något som får hela hans varelse att börja handla. Vi ser hur Jesus direkt kommer till Ananias för att besvara Paulus bön. 

”Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” 2 Krön 16:9a. 

Gud verkar ha en stor skanner (en digital bildavläsare som sveper över det som den skall läsa av) och med den sveper han ständigt över jorden för att höra om någon ber. ”På Storgatan 34, vån 3, lägenhet 2 har vi fångat upp böneljud”, hörs det från änglarnas sambandscentral. ”OK, skicka dit en understödstrupp omedelbart!”. ”Uppfattat!” 

Redan när du… 

Det finns ett annat exempel från Bibeln där vi ser vilken aktivitet bön utlöser i den andliga världen. Det handlar om ministern och gudsmannen Daniel. Han får flera besök av änglar som svar på sina böner. Daniel var en man som bad tre gånger om dagen (Dan 6:10) och det gav resultat. 

”Han undervisade mig och sade till mig: ”Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad.” Dan 9:23 

“Han sade till mig: ”Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull.” Dan 10:12 

Här läser vi vad ängeln säger: Redan när du började be…redan från första dagen när du vände ditt hjärta. Vi behöver veta att vi som Guds barn har himlens uppmärksamhet när vi vänder våra hjärtan till himlen för att be. Redan när du landar med dina knän på golvet, direkt du knäpper dina händer så lyssnar himlen för att höra vad du har att säga. Jag vet att det är viktigt att vi har den här inställningen så att vi inte tvivlar på Guds vilja ifråga om sina barns böner. 

Gud hör din bön! 

Stefanus var fylld av helig ande och han vittnade om Jesus för fariséerna. Strax innan han skall bli stenad av den rasande hopen står det: 

”Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sade: ”Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.” Apg 7:55-56 

Bibeln beskriver Jesus som sittande på Gud Faders högra sida men vid detta tillfälle står han upp! Varför? Jo, därför att en människa vänder sitt ansikte mot himlen och ser upp i tro. 

Ja, men det var ju Stefanus den helige och rättfärdige! Ja, men är inte du då helig och rättfärdig? 

”Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,” 1 Kor 1:30 

Bibeln säger att du har blivit både helig och rättfärdig när du tog emot Jesus. Det har inget överhuvudtaget att göra med hur ditt liv ser ut. Skulle det ha med ditt liv att göra så skulle det inte vara nåd utan av laggärningar och det är det inte. Det är bara nåd. Nåd är vad Gud har gjort med dig genom Jesus. Se vad Jakob säger: 

”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda.” Jak 5:16b-18 

Om du är rättfärdig och det är du genom Jesus så är din bön mycket mäktig och verksam. Ja, men det här handlar om Elia. Nej, det står inte så. Det står att en rättfärdig människas bön är mäktig och verksam. Därefter nämns Elia som ett exempel. Din bön är mycket mäktig och verksam. Syftet är inte att vi skall bli högmodiga, sturska och märkvärdiga utan att vi skall komma med frimodighet inför Gud och veta att när vi ber så arbetar Gud och hans barn och vi får mycket gjort! 

Frukt i ditt liv 

När vi blir uppmuntrade att be så ber vi också mer. Gud vill verkligen se frukt av ditt liv.  

”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” Joh 15:7-8, 16 

Jesus vill inte att det skall råda någon tvekan på den här punkten. Han är mycket intresserad, ja hela hans liv är inriktad på att få se frukt i ditt liv. Det är något som han har lagt ned i den nya födelsen. Den stund du tog emot Jesus i ditt hjärta planterade den Helige Ande en längtan i ditt hjärta efter att få bära frukt åt Gud. Det är något fundamentalt. Varje Guds barn vill tjäna sin pappa från djupet av sitt hjärta på samma sätt som varje Guds barn vill prisa sin Gud. Sen kanske det inte känns så men i din ande ligger den här längtan nedlagd. Nedlagd av Gud. 

”Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud” Ps 40:4a 

I stunder av svårigheter 

Vi kommer alla in i perioder när livet med Gud kan kännas tungt. Det är stunder eller tider när bönelivet mest känns tungt. Våra synder och tillkortakommanden är kanske extra påtagliga. Den andliga glädjen kan vara borta. Att då böja sina knän och be kan verka lika inspirerande som att gå uppför ett berg med en 30-kilos ryggsäck på ryggen. I hällregn!  

Men vet du vad? Det är då det är som bäst! 

”Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. 2 Kor 12:7-10 

Paulus mötte mycket motstånd i sitt liv och inte minst i sitt böneliv. Mycket mer än vad vi gör, (kan jag lova). Gud låter också dig gå igenom svårigheter av olika slag. Det kan upplevas som en ökenvandring. Det finns inga friska källor, inga grönskande blad, inga oaser. Bara sol, stekande sol, torrt, torrt. Gud gläder sig inte över att du går i öknen men han vill att du skall lära dig att vara beroende av honom. Han vet att du lär dig uthållighet om du fortsätter att komma till honom när det är svårt och trots att det inte verkar som om något alls fungerar. Lägg märke till vad Jesus svarar Paulus: ”min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Vad Jesus säger är att: ”Jag är med dig precis lika mycket nu i öknen som jag är med dig på berget. Jag har lika mycket omsorg om dig nu när det känns jobbigt som när allt känns på topp. Min nåd har ingen föränderlig karaktär. Den minskar inte med dina känslor utan det är precis tvärtom. När du slutar upp med att vara så självupptagen och istället vänder dig till mig i beroende, då kan jag göra något. När du är stark, då är jag svag men då du är svag, då är jag stark i dig.”  

Omsorgen om varandra 

Gud liknar församlingen vid en kropp. Det finns många skäl till detta. En är harmonin som normalt råder i en kropp. Var lem har sin speciella uppgift och det finns ingen konkurrens om uppgifterna. En annan är omsorgen. 

”Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder,  för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den." 1 Kor 12:24b-26 

När någon i församlingen har det svårt, så lider alla de andra i församlingen. Det är något som är nedlagt av den Helige Ande. Därför vill Gud att vi skall vara i förbön för varandra. Det är en mycket bra sak. Inte bara därför att lidande i kroppen avhjälps utan du som ber riktar också din fokus utanför dig själv. Och det är inte så dumt!  

”Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.”1 Petr 5:9 

När vi har det jobbigt i våra liv skriver Petrus detta för att uppmuntra oss. Djävulen vill alltid att du skall tro att din situation är unik. Det ligger i hans strategi. Han vill att du skall tro att på det sätt som du har det, har ingen haft det förr. ”Du är ju lite speciell du,” viskar han i ditt öra. Detta är inget annat än ett uttryck för djävulens högmod. Han vill få dig att tro att du inte kommer att klara av det här du nu går igenom. Jag vill bara säga till dig min vän. DET ÄR LÖGN! Bibeln säger klart och tydligt att det du nu går igenom går en mängd av dina bröder runt om i världen igenom samtidigt som du. Och likaväl som de vinner seger och går igenom det så gör du det också. 

Det andra som jag tror Gud vill säga med detta är: Be för dina syskon, de lider just nu samma sak som du. Det fina i kråksången är att när du gör det så kommer andra att be för dig. Det kallas lagen om sådd och skörd. Och det fungerar varje gång. 

Hjälparen 

Att tala om bön och att inte nämna den helige Ande är som att spela fotboll utan boll! Det är inget kul, liksom! Han är din store lärare när det gäller bön. Du har ofta ingen aning om vad du skall be om, för du vet inte vad du skall möta under dagen. Du vet inte vilka behov människor i din omgivning har men det gör den Helige Ande. Han vill lära dig. 

”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord,” Rom 8:26 

Den Helige Ande vill visa dig vad du skall be om eller för. Ibland börjar vi bara plötsligt att tänka på en person. Det kan vara den Helige Ande som vill få dig att be för den personen just nu. Tala med honom om det och lär dig att lyssna till honom.  

Den Helige Ande är också bönens Ande. Det innebär flera saker. När du inte upplever någon längtan att be och det känns torrt, gå till den helige Ande och be honom fylla på. Han gör det, för det har han lovat. Jesus säger: 

”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Joh 7:37-39 

Den Helige Ande är strömmar av levande vatten i ditt böneliv. Det blir helt plötsligt en väldig skjuts i bönen när den Helige Ande kommer. Det är ingen som helst idé att kämpa på i egen kraft och ha det allmänt trist när du kan be tillsammans med den Helige Ande och ha det roligt. Ibland när du är tillsammans med den Helige Ande kan du höra hur han skrattar och du känner hur det bubblar inom dig! Kom ihåg att din kropp är den Helige Andes tempel! Han är mycket rolig. 

”Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett glatt hjärta har ständigt fest.” Ords 15:15 

Be tillsammans 

”Sedan de hade blivit frigivna, gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det, ropade de endräktigt till Gud och bad: ”Herre, du som…När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.” Apg 4:23-24a, 31 

Jag tror också att det är en tid nu när vi behöver samlas för att be tillsammans. Det är bra när vi har fungerande böneliv och Jesus talar om vikten av att gå in i sin egen kammare. Men han talar också om den kraft som ligger i gemensam bön.  

”Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Matt 18:19-20 

Det verkar som om Gud gläder sig mycket över när människor kommer tillsammans och är eniga om något. Enheten i kroppen är något som jag upplever att Herren ”trycker på” på ett särskilt sätt i denna tid. Det är så viktigt att vi inte talar illa om varandra. Dra dig undan samtal som bara går ut på att dra ner människor i smuts. Låt inte din mun bli använd till att tala illa om någon. Välsigna istället. Jesus blir så glad då vi välsignar människor och då vi visar barmhärtighet och verkligen söker att hitta de goda hos andra. Det gäller först och främst våra syskon. 

Jag tror också att vi kommer att komma in i en tid när just kärleken bland de kristna kommer att i sig vara en tilldragande faktor för många människor att lämna sig åt Gud. Det är inte alltid lätt att älska människor men det börjar med att Gud älskade oss och han har inte slutat att göra det. Det är utifrån den kärleken som vi hämtar drivkraft till att möta människor med kärlek. 

Be också för äktenskapen. Det är så viktigt i denna tid. Inte minst för barnen. Be Gud välsigna, först och främst de andliga ledarna, prästerna och pastorernas äktenskap och familjer. Det är främst mot dem som Satan vill slå, för han vet att om han kan slå herden så skingras fåren. Bed sedan för dina syskons äktenskap och familjer. Be att vi får vara en stad på berget, något som lyser och är ett föredöme för världen. Vi behöver verkligen be om ”Liv åt familjen” idag. 

Gud välsigne dig och tveka inte att höra av dig om du undrar över något. Ge gärna vidare detta till någon du känner. Jag tar gärna emot fler prenumeranter.