Nr 2: Försoningen, Den sista tiden

hem igen

Hej!

Nu är det dags för andra numret av Guds Ord förvandlar. I skrivande stund förbereder jag och min familj mig för att resa ned till Örebro för att gifta bort vår lillebror Kenneth med sin fästmö Anna. Det ser vi verkligen framemot. Redan på onsdagen efteråt åker vi på en tvåveckors semester till Kanarieöarna. Det blir en hel del flygande nu framöver. Tack för förböner och Guds välsignelse.   

Försonade med Gud

I slutet av sommaren fick jag ett bibelord uppenbarat för mig. Varje gång jag sedan dess har tänkt på det har jag glatt mig. Nu tänkte jag få dela det med dig och använda det som utgångspunkt för detta nummers utgåva. 

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” 2 Kor 5:17-21 

Här beskriver Paulus på ett underbart sätt dels vad som har hänt med dig som människa sedan du tagit emot Jesus som din frälsare men också vad Gud vill använda dig till som kristen.  

I vers 19 står det att Gud var i Kristus. Han var närvarande på korset och genom Jesu ställföreträdande död så försonade han världen med sig själv. Detta är oerhört! Detta är så revolutionerande att vi kan knappt fatta det! Gud själv betalade priset för vår synd i Kristi kropp och nu är vi alla försonade med Gud. 

”en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.” Rom 3:22-26 

Gud bevisar sin rättfärdighet, att Han är helig och inte låter synden gå ostraffad utan Han straffar den verkligen med det straff som är utlovad nämligen döden. Men på ett liknande sätt som Abraham och hans son Isak blev räddad så utser Gud ett annat offer, nämligen Jesus, sin egen son. Och vi står fria.  

Vi är försonade med Gud. Hela världen är juridiskt försonad med Gud. För att det skall bli en vital, verklig erfarenhet i en människas liv så måste gåvan tas emot. Fritt och för intet men ändå, och den tas emot i tro på Guds utlovade Ord. ”en rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror.” 

I 2 Kor 5:20 som citerades ovan så säger också Paulus: ”Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.”

Vi har alltså fått ett uppdrag från Gud, nämligen att dela evangeliet om Jesus Kristus för alla människor. Allting är klart! Det är bara att komma fram och ta emot! Det är vårt budskap! Visst är det underbart. När du berättar om Jesus för en människa så är det Gud som är den verklige intressenten. Det är Han som förmanar genom oss. Han vill med hela sitt liv att varje människa skall ta emot den frälsning som Han förberett i Kristus. Du är hans sändebud i den här världen till de förlorade. Vad vi gör är att vädja till människor att: låt försona dig med Gud!

När Jesus ber sin överprästerliga förbön i Joh 17 säger Han:  

”Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.” Joh 17:20  

Jesus förväntar sig att människor skall komma till tro genom dina ord! Det är viktigt med hur vi lever, det lägger en grund för ett förtroende för dina ord men det är dina ord som frälser människor. Tro kommer av hörandet (Rom 10:17). Människor måste höra evangeliet för att komma till tro och det är inte änglar som predikar evangeliet och inte Jesus och inte den helige Ande utan du!  

Jesus har en grundmurad tro till att du också kommer att göra det.  

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” Joh 15:16  

Det är inte ditt påhitt att du skall vara en människofiskare, det är Jesus. Och Han har bestämt om dig att du skall gå ut och bära frukt. Vilken frukt? Människor! Han har bestämt. Om Jesus bestämmer något, vem kan då ändra på det? Du är en människofiskare.  

”Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad; genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar” Jes 53:11 

Jesus har lidit och dött och Gud förväntar sig att få se frukt av den sådden. Jesus själv sa att om inte vetekornet faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn, men om det faller i jorden och dör så bär det mycket frukt. Den frukten är människor som kommer in i Guds rike.

5 punkter inför ändens tid

Jag tror att vi lever i en speciell tid nu. Vi vet inte när Jesus skall komma tillbaka men vi kan känna att det börjar närma sig. Bibeln säger uttryckligen att vi inte vet dag eller stund men Bibeln säger också att Gud inte alls gör något utan att berätta det för sina tjänare profeterna (Amos 3:7). Det tror jag betyder att vi kommer att få information och kunskap av vår Herre inför varje viktigt steg att ta som församling och kristen inför det stundande uppryckandet! Det finns ingen anledning att oroa sig.  

Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.” 1 Tess 5:1-4, 9 

”Som en tjuv om natten” gäller inte oss kristna! Varför? Vi lever i ljuset! Jesus är ljuset och Han leder oss steg för steg. Därför skall vi leva vaksamt, alltid fråga Herren om den väg vi skall ta.  

Jesus säger också att vi skall tyda de tecken och den tid vi ser. Det främsta tecknet är Israel. Allting i Guds frälsningsplan berör och avser Israel. Det kommer vi inte på något sätt ifrån.  

Jag hade inte tänkt gå igenom de tecken och tider som vi nu står inför utan istället i fem punkter poängtera de saker jag tror att vi skall prioritera i våra liv.  

1. Lär känna Jesus.  

Vi börjar med det viktigaste. Den helige Ande manar församlingen att lära känna Jesus. Du behöver lära känna Hans underbara röst. Du behöver ta tid med honom så att han får tala till dig. Du behöver sluta dig nära hans bröst. Ta emot hans kärlek. Du behöver bli djupt rotad i hans kärlek så att du bara vet att du vet att du är älskad av honom. Du måste veta att Han aldrig någonsin har någon tanke på att lämna dig. Han har lovat att vara med dig och leda dig.  

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.” Ef 3:16-19  

Den Helige Ande vill hjälpa dig att lära känna Jesus. Du behöver bara bestämma dig för att ta tid med honom. Det går inte att tro att när jag har tid över så tar jag en stund med Jesus. Nej, du måste avsätta tid för honom. Du behöver också avsätta en plats för honom. Bort från andra människor och världens glam. Så att du lär dig att höra Hans ljuva stämma. Bibeln säger:  

För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.” Joh 10:3-4, 14-15 

Du är hans får och du känner hans röst och du följer honom. På samma sätt som Fadern känner Sonen och Sonen känner Fadern så känner du Jesus. Det är samma typ av gemenskap. Är inte det värt ett litet wow? Låt det vara din bekännelse, för det är så Jesus ser på dig.  

2. Lär känna din kallelse  

Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla.” 2 Petr 1:10  

Ett genomgående tema eller tanke genom hela Bibeln är att Gud är intresserad av att vi skall veta saker och ting. Det är ett av skälen till att vi har fått Bibeln. Ett exempel är från 1 Tess  4:13:  

”Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.”  

Här skriver Paulus om uppryckandet för att vi skall veta och därmed inte sörja som alla andra. På samma sätt skriver Gud genom Petrus till oss för att uppmuntra och uppmana oss att göra vår kallelse fast. Då kommer vi aldrig att snubbla eller falla säger Petrus. Men hur? Jag tror att du lär känna din kallelse och din utkorelse genom att vara med Jesus i Ordet och bönen. Låt honom få tala till dig om din uppgift. Det är så oerhört viktigt att vi är målmedvetna och bestämda i denna tid. Detta för att det är snart dags för Jesus att komma tillbaka och vi vill att Han skall få möta en stor brudskara.  

Det är viktigt att se i sammanhanget att vi kan få vila och hämta kraft ifrån Jesus beslut.  

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” Joh 15:16  

Det är först och främst Han som har älskat oss och bestämt om oss att vi skall bära frukt. Hämta kraft för ditt beslut av Hans beslut! Vårt mål är himlen. Det är en tid nu också att aktualisera himlen. Det är från himlen som Jesus skall komma. Vi behöver lyfta upp vår blick och se målet, lönen för att kunna orka uppgiften. Det är viktigt att vi inte gör det ena men inte det andra.  

Den Helige Ande är expert på att uppliva saker och ting för dig. Låt honom göra det. Säg till honom: Visa mig min kallelse, visa mig Jesus, visa mig lönen, visa mig himlen och visa mig min uppgift. Han kommer att göra det.  

Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till.” Hebr 3:1  

”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.” Kol 3:1-4 

3. Var inte rädd!  

”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.” Matt 24:6 

Se då till att ni inte blir skrämda. När Jesus säger åt oss att göra något så ser Han också alltid till att vi har den kraft eller förmåga vi behöver för att göra något. Det är en grundprincip angående Gud. Han är inte orättvis.  

”Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går.” Jos 1:9 

”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.” 1 Kor 10:13  

Gud befaller oss att inte vara rädda. Hur kan Han göra det? Han är själv med oss. Se inte fruktan som något som man en gång för alla blir botad från. Det är något som vi alla får kämpa mot men Gud har alltid en utväg ut ur varje stund och prövning av rädsla. Meditera över hans ord om trygghet och beskydd. Ps 23 och 91 är bra exempel. Låt hans ord få finna sin väg djupt in i ditt hjärta. Låt sedan hans ord också få finna sin väg ut till din mun. Vad hjärtat är fullt av, därav talar munnen, sa Jesus. När du har suttit hos Jesus och hört honom säga dig att du är trygg hos honom och att Han har lovat att föra dig hem. Säg då inget annat än just detta.  

Hans kärlek driver ut fruktan från ditt liv. Han hjälper dig.  

4. Lär känna den helige Ande eller lär känna kraften.  

Den Helige Ande vill vara din Hjälpare i allt som rör ditt liv. Det finns inget som inte intresserar honom. Släpp in honom på varje område och låt honom få hjälpa dig och leda dig.  

Det första den Helige Ande gör i en kristen människa är det samma som vi gör som föräldrar med våra barn. Vi lär dem att de är älskade. Ingenting mer eller mindre. När du tog emot Jesus som din frälsare så blev du född på nytt. Då säger Bibeln att du fick barnaskapets ande, inte slaveriets ande. Du har alltså blivit ett barn till Gud.  

Hemma hos oss leker våra barn fritt. De känner till de regler som finns och de får veta när de överträds. Den mesta av sin tid lever de i trygghet och frid helt omedvetna om eventuella faror som hotar. De får mat, tak över huvudet, beskydd och undervisning om livet.  

Gud vill att du skall leva ”hemma hos” honom. Det gör du genom att lära känna den helige Ande. Då lever du ”i anden” som Bibeln talar om på flera ställen. Gud har givit dig den helige Ande för att du skall lära känna honom och ”använda” dig av honom. Han vill inte vara sysslolös i ditt liv. Han vill ha mycket att göra. Be honom undervisa dig om livet, leda dig, visa dig hur man kan leva trygg trots världsläget osv.  

Den Helige Ande ger dig visshet om ditt barnaskap och din tillhörighet men det är inte det enda Han vill göra.  

”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8

Den Helige Ande vill ge dig kraft! Kraft! Johannes säger att större är den som bor i dig än den som är i världen. Gud bor i dig och Han vill resa sig upp inom dig.

Ofta när vi talar om kraft så blir en del rädd. Men vi behöver inte vara rädda när det handlar om Guds kraft. Det är vår fars kraft det gäller! Det vi måste inse är att det behövs kraft för att människor skall bli frälsta. Om det behövdes kraft för att uppväcka Jesus så behövs det kraft för att göra människor levande. Vi behöver kraft i vår bön så att den åstadkommer något. (Jak 5:16) Vi behöver kraft i vårt vittnande så att människor blir överbevisade i sina hjärtan och får ett stygn i sitt hjärta. Vi behöver kraft att stå djävulen emot så att vi frimodigt går vidare och gör det Gud har sagt åt oss att göra.  

Ge dig åt den Helige Ande!  

5. Vinn människor!  

Till sist det allt handlar om. Orsaken till varför vi är kvar på jorden. Vi skall vinna människor. Vi såg under punkt fyra att Jesus sa till sina lärjungar att vänta på den Helige Ande för då skulle de få kraft. Kraft till vad då? För at gå ut och vittna. Vi får inte missa detta! Det finns ingenting i det kristna livet som ursäktar att vi inte vittnar för människor om Jesus! Låt mig säga det en gång till: Om vi inte lever ett liv i vittnande, så måste jag ändra mig. Det är bra att be och nödvändigt, det är bra att läsa Bibeln och fördjupa sig där, det är bra att syssla med eskatologi – läran om de yttersta tingen, det är bra att vara en själasörjare och leva för diakoni. Lever vi inte i vittnande så har vi missat målet!  

”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,” Ef 4:11-12 

Pastorns eller prästens uppgift är att ge dig mat, kraft genom Ordet, förmaning, tröst och uppmuntran så att du får kraft att göra det du skall. Nämligen bygga upp Kristi kropp. Hur går det till? Genom att vi vinner nya människor för Gud.  

Vi slutar som vi börjar med detta fantastiska bibelord.  

”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor 5:19  

För Gud är mänskligheten försonad. Jesus behöver inte dö en gång till. Det finns ingen mening med att någon enda människa ska behöva gå till helvetet. Allt är klart för frälsning. Detta är de glada nyheterna som vi skall berätta för vår nästa, dvs. de människor vi möter.  

Den Helige Ande vill ge oss en glädje i vittnandet. Något som bubblar upp utifrån en djup kärlek till Jesus. Vår drivkraft skall vara hans kärlek till oss. Paulus sa att Kristi kärlek drev honom till att vinna hela världen. Låt också Jesu kärlek driva dig.