Nr 1: Pånyttfödelsen, Tungotalet

hem igen

Första numret!

Jag heter Leif Berglund och är en helt vanlig kristen man i mina bästa år. Jag bor i Bergsviken i Piteå sedan c:a 10 år. Där bor jag med Carina, min fru, som är infödd Bergsviksbo. Hon arbetar som församlingsassistent i Hortlax församling. Vi har två barn, Amanda, sju år, som går ettan och Aron 5 år, som går på dagis. Själv går jag på sociologiprogrammet på Luleå Universitet sedan drygt ett år tillbaka. Tanken är att jag skall gå där i fyra år och bli sociolog. Tanken är att jag skall bli någon slags beteendevetare. 

Min längtan är, liksom alla andra kristnas, att tjäna Gud. Jag har ända sedan jag var liten varit intresserad av Guds Ord. Det har varit min längtan att få studera det och lära känna vad som står där. Det är inte mina strävanden som har lett fram till att jag nu inte bara läser och studerar Guds ord utan att jag också predikar det, främst i EFS bönhus. Detta är helt Guds kallelse och nåd. Jag kan säga dig att jag inte vet varför, men en sak vet jag och det är att jag har sagt ja till hans kallelse.  

Nu har jag upplevt att jag skall ta ett steg vidare för att få ut Guds Ord till människor som vill ha det genom att ge ut detta bibelundervisningsblad. Tanken är att man skall kunna prenumerera på nyhetsbladet. Det skall komma ut med jämna intervall, minst varannan månad. Min tro är också att bladet för dig skall vara gratis.  

Bed gärna för bladet, sprid det vidare genom att tipsa andra om prenumeration. Bed också för mig att jag skall få ge ut Ordet frimodigt. Jag kommer att be för dig att du skall bli välsignad och få växa upp till Kristus. Det bibelställe som jag har som grund för detta nyhetsblad är som loggan också visar: 2 Tim 3:14-17. 

”Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 2 Tim 3:14-17 

Det är några saker som jag vill lyfta upp från dessa verser. 

1. Hela Bibeln är från Gud. Det är en gåva från Gud som vi skall använda oss av. Det är hans primära sätt att tala till dig på. (16)

2. Den är nyttig. Bibeln är bra för dig, den gör dig gott. Om du har problem, är villrådig, gå till Bibeln. Om du är glad, gå till Bibeln. Om du är ledsen så gå till Bibeln. Bibeln vill ge dig svar och vara din vän i alla livets skeden. (16)

3. Den vill förändra dig. Bibeln har ingen av­sikt annat än att du skall bli förändrad. Den vill att du skall bli lik Jesus, så bered dig på en resa. En resa där du får uppleva underbara saker med Gud. (17)

4. Till sist: Håll fast vid det du har lärt. Låt ingen stjäla det du fått uppenbarelse om. Det Gud visar dig när du läser hans Ord, håll fast vid det. (14) 

Gud välsigne dig och din bibelläsning. 

Född på nytt 

Något som har gripit mig starkt i Bibeln och något som jag upplever mig ledd att undervisa om är den nya födelsen. Den är så viktig att förstå, dels för att förstå vad som har hänt med mig sedan jag tog emot Jesus men också att förstå Bibeln och dess budskap. 

”Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat.” Luk 11:52

Jesus berättar i sitt ”ve-tal” till de skriftlärda om nycklar till kunskap. Det finns alltså nycklar till förståelse enligt Jesus. Jag tror att Bibeln innehåller sådana. En nyckel som öppnar upp till en vidare förståelse av Guds Ord är förståelsen av den legala och vitala sidan av Jesu försoning. Den legala sidan beskrivs mycket bra i följande bibelställe: 

”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor 5:19 

Gud har försonat hela världen med sig själv. Alla synder är redan betalda för. Allt är försonat från Guds sida sett, Han är nöjd. Det kommer inte att bli något mer offer för människors synder, det hände på korset för 2000 år sedan. Detta är den legala sidan av Jesu försoning. Det är något som gäller och fungerar oavsett om du eller jag gör någonting. Det ligger fast för evigt. Det är genom domslut fastslaget. Du kan inte ändra på det, Satan kan inte ändra på det och Gud har gett sitt Ord på att det skall gälla för evigt. 

Den vitala sidan av Jesu försoning är ditt gensvar på evangelium, dvs. frälsningen. Men ditt gensvar till den legala sidan av frälsningen avslutas inte i och med att du blir frälst utan den fortsätter sedan som ett gensvar till den helige Andes verk i ditt liv, det som vi kallar för helgelse. Många gånger blandar människor ihop den legala och den vitala sidan av frälsningen. Detta leder till ett liv som liknar en jo-jo. Ena dagen är det upp och andra dan är det ner, beroende på vad jag känner. Lösningen ligger i att vi har vår blick riktad, vår fokus på Jesu verk, den legala sidan av frälsningen. Detta kan inte rubbas, och då kommer inte heller din tro att rubbas. Det är då vi ser på hur vi själva lyckas som vi börjar vackla. Likt Petrus när han gick på vattnet tillsammans med Jesus. Detta är inte vad Gud har avsett och det är inte heller Bibelns budskap.  

Paulus betonar gång på gång vad Jesus har gjort för oss och vad som är vårt tack vare  hans verk på korset och i uppståndelsen. Detta är vårt arv och tillhör alla som har sagt ja till Jesus, oavsett fromhet, kön eller något annat. Detta är juridiskt ditt arv. Du har papper på att det är ditt. Vad är Bibeln? Jo, två testamenten! Ett testamente är ett juridiskt bindande bevis på att ett arv kommer att tillhöra någon eller några efter testamentets upprättares död. Därför är det så viktigt att du läser Bibeln så att du får reda på vad du har ärvt i Jesus.  

Vi skall nu titta lite närmare på den nya födelsen. 

Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”  Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.” Joh 3:3-7  

Dessa ord från Jesus är nyckelverser i Guds Ord. Det är inte lösa ord från Jesus utan påminnelse om det Hesekiel hade sagt c:a 600 år tidigare.  

”Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött,” Hes 11:19

Gud visste att om människans problem skulle kunna lösas och den brutna gemenskapen återupprättas så måste det som förlorades i syndafallet på något sätt återställas. Vad hände då i syndafallet? Människan förlorade gemenskapen med Gud. Hon förlorade Guds härlighet i sitt liv. Gud är ande och det var i vår ande som Adam och Eva umgicks med Gud. Nu dog de pga. synden. Deras ande dog och de var nu utan Gud här i världen. Människan fick nu istället Satans upprorsnatur och människans handlingar och liv stod inte längre i samklang med sin Skapare och hans intentioner.  

”Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.” Rom 8:3-4 

Vi var svaga pga. vår natur. Vi kunde inte producera något gott. Detta visste Gud och därför sände Han sin son. I Jesus Kristus så fördömde Gud synden, synden blev betald för. Skillnaden mellan det gamla förbundets offer och Jesu offer är att i det gamla förbundet så blev folkets synder bara överskyld. I och med det nya förbundet i och genom Jesu blod har synden blivit utplånad.  

”I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden.” Hebr 9:26  

Visst är det på plats med ett litet halleluja? Men det slutar inte där.  

”Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.” Rom 8:4  

Lagens krav uppfylls i oss som lever efter Anden. Vad betyder det? Gud har inte bara förlåtit oss våra synder, Han har också fullständigt skapat något nytt i vårt inre. Något som har gjort det möjligt för oss att vandra i Guds vilja och behaga honom. Detta är den nya skapelsen.  

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” 2 Kor 5:17  

Han har gjort en ny skapelse i vår ande, fyllt den med Guds liv och sin Ande och därmed skapat en potential för oss att kunna vandra efter Guds hjärta. Detta är något helt nytt som aldrig tidigare funnits.  

Vi har fortfarande vårt kött som inte vill något annat än att tjäna sig själv och därmed Satan och som är en fiende till allt vad Gud vill men Bibeln säger uttryckligen att vi inte skall leva efter köttet. Och när Bibeln säger att vi skall göra något så ger den oss också kraften att fullgöra det. Och den kraften är den Helige Ande i din ande. Kom ihåg att vi inte talar om himlen nu, det är nu på jorden vi talar om.  

Gud vill att du skall leva av din ande nu. Det är där du möter Gud, det är där Gud har förvarat en skatt och den skatten heter Jesus. Han som är din kraft, din frälsning, din räddare, din Herre och ditt allt. Tanken är att du skall dra av honom som finns i dig nu. Det finns ingen fördömelse för dig som är i Kristus nu. Du är rättfärdiggjord av Gud.  

Din pånyttfödda ande har en direktkontakt med Gud. En sak som gör det så fantastiskt att vara kristen är att du kan umgås med Gud när som helst.  

”Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar.” Rom 10:8 

Gud är i ditt hjärta och den hjälp du behöver är aldrig längre bort än så. Det har inget att göra med dina känslor utan det här är vad Guds Ord säger. Du har inte råd att vandra efter vad dina känslor säger dig. Om jag skulle göra det så skulle jag aldrig vara kristen på morgonen. Nej, om Gud har lovat att du är den Helige Andes tempel så är du det. Han uttalar inte tomma ord, ord som inte innehåller någon substans. Nej, har han sagt det, så är det så. Tro, bara tro. 

Som vi ser så är Ordet dig nära. I ditt hjärta men också i din mun. Vad betyder det? Det betyder att Guds kraft i ditt liv, Guds plan för ditt liv finns nedlagda i din ande och din uppgift är att hämta upp dem där ifrån.  

”Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten, en man med förstånd hämtar upp dem.” Ords 20:5  

Ett sätt som allt det som Gud har lagt ned som gåva i ditt liv blir en verklighet i ditt liv är genom din bekännelse. När Bibeln talar om bekännelse så talar den inte primärt om bekännelsen av våra synder utan bekännelsen av vem vi tillhör, nämligen Jesus. Det är samma som bekännelsen av Guds Ord. Du hämtar upp Guds kraft i ditt liv genom din mun. På samma sätt så hind­rar du Guds kraft från att verka i ditt liv, genom din mun. Jakob säger att den som kan tygla sin tunga han kan tygla hela sin kropp.  

Vi måste se att genom vår muns bekännelse så avgörs egentligen hela vårt liv, ja ända in i evigheten. Du blir frälst genom att bekänna Jesus som din herre. Du tror med ditt hjärta och bekänner med din mun. Därför kan du inte gå omkring och säga att: ”Ända sedan jag blev frälst så har ingenting just hänt!” Det är att säga precis tvärtemot Guds Ord. Gör inte det! Det är mas­sor av saker som hände när du blev frälst. Du kanske inte såg det med dina egna fysiska ögon men det var lika verkligt för det. Vi vandrar inte här i åskådning utan i tro. Du blev en ny skapelse den stund du sa till Jesus. Säg det till Jesus och upprepa vad han säger om dig. Du är älskad av honom. Du är omhändertagen av Jesus. Han är din Herre och han har tänkt föra dig till sig. Det är vad du skall säga om dig själv. Säg inte att du bara misslyckas. Nej, säg som Pa­ulus: ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.”  

När du börjar att bekänna vad Gud säger om dig så börjar du också att bli mer och mer medveten om din andliga dimension som människa. Det är det Gud säger i Kolosserbrevet.  

”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.” Kol 3:1-4 

Denna passage säger att vi skall ha vår fokus på vår identitet med Jesus. I den fysiska världen så kanske du heter Lennart Johansson eller Stina Persson och bor i en lägenhet på Tvärvägen och handlar på Konsum men i den andliga världen så sitter du med Jesus på Guds högra sida. Detta skall vara vårt perspektiv som människor. Detta innebär att du kan se på saker från ett helt annat håll än vad andra människor gör. Du är redan mer än en övervinnare. Hur kan man vara något annat när man sit­ter med Jesus? Jag bara undrar.  

Att vandra i ande är inget annat än just detta.  

1. Att läsa sin Bibel så att man kan se vad man äger i Jesus

2. Bekänna med sin mun och därmed förlösa denna verklighet

3. Leva i enlighet med den tro som finns i ditt hjärta  

Min bön är att du skall se mer och mer av vem du är, vad du har och vad du kan göra i Honom som älskar dig.  

”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.” Ef 1:17-19 

Bekännelse: Jag är en ny skapelse, född på nytt av Gud. Detta är vad Gud har gjort med mig och jag gläder mig över det och lever i dess verklighet varje dag.  

Bed i Anden  

Tungotalet är en gåva från Gud som välsignar dig och som Gud vill att du skall använda för att välsigna andra. Min önskan är att du som talar i tungor skall bli uppmuntrad att använda det allt mer. Jag vill också att du som ännu inte talar i tungor skall bli uppmuntrad att söka denna gåva från Gud.  

”Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Mark 16:15-18 

Dessa ord är hämtade från Markus version av missionsbefallningen. Här säger Jesus att vi skall gå ut med evangeliet till människor. När vi gör det så skall tecken följa oss. Gud vill att människor skall veta när evangeliet predikas. Det skall märkas och synas. Och det märks därför att djävulen får på pälsen, människor blir helade, de kristna lever i beskydd och de talar i tungor. Jesus säger alltså att du som kristen skall tala i tungor. Det är ett härligt löfte för dig som längtar efter denna gåva.  

Det finns fem beskrivna tillfällen i Bibeln då människor blev döpta i den helige Ande. Det första är naturligtvis på Pingst­dagen (Apg 2), när Filippus evangeliserade i Samarien (Apg 8), när Ananias på Jesu befallning ber för Paulus (Apg 9), när Kornelius och hans husfolk både blir frälsta och andedöpta vid Petrus predi­kan (Apg 10) samt när Paulus möter några kringvandrande troende (Apg 19). Studera gärna dessa bibelställen.  

Jag tror att vid alla dessa tillfällen började människorna tala i tungor. Det står inte nämnt om tungotal i exemplet från Samarien men man kan gott anta detta eftersom Simon trollkarlen såg att Anden gavs vid apostlarnas handpåläggning. Detta synliga måste ha varit tungotalet, liksom det hände vid de andra tillfällena.  

Det står inte heller att Paulus började tala i tungor vid just detta tillfälle men vi kan anta att det var då det skedde eftersom vi vet att han talade i tungor, till och med mer än alla de andra.  

Bibeln vill säga till dig att du skall förvänta dig tungotal när du tar emot dopet i den Helige Ande. De hör mycket intimt ihop. Låt inte heller djävulen lura dig till några efterkonstruktioner så att du blir snuvad på någon välsignelsen. Gud har sagt sitt ja i sitt Ord.  

”Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter.” 1 Kor 14:2 

Denna vers rymmer så mycket. Först skall vi säga att det finns olika slags tungotal. Dels finns det som ett slags bönespråk som du som enskild kristen använder i ditt umgänge med Gud och i din bön till honom. Detta är helt viljestyrt och något som du själv bestämmer när du skall an­vända, börja och sluta.  

Det finns också ett annat slags tungotal, eller kanske skall man säga, ett annat användningsområde. Det är tungotalet som en tjänst. Här används tungotalet för att uppmuntra, trösta och förmana en kristen, en grupp eller en församling och då alltid i kombination med uttydning (annars är det inte någon som förstår det som sägs). Detta är något som den Helige Ande styr och bestämmer över när det skall ske. Det är samtidigt du som kristen som väljer om du vill bli brukad av den helige Ande i denna tjänst. Han tvingar sig inte på någon.  

Min erfarenhet är att kristna som ännu inte blivit andedöpta har blandat ihop dessa två typerna av tungotal och på så sätt gått miste om välsignelsen. Nu tillbaka till den citerade versen. När du ber i tungor så är det inte för människor som vi ber utan för Gud.  

”Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt.” 1 Kor 14:14 

Du kommer inte att förstå med ditt förstånd vad du ber om. Det är inte heller poängen. Det är din ande som ber. Din pånyttfödda natur, din invärtes människa, hjärtats fördolda människa vilket är uttryck för samma sak. Det kommer från ditt inre och det går direkt till Gud. I den He­lige Ande så finns det en osynlig direktkanal till tronrummet. Det går en ständig ström som flödar från Gud in i din ande. Ditt tungotal är en ström av lovsång som går tillbaka till Gud!  

När du ber i tungor så talar du hemligheter men du talar för Gud och för honom är det inte hemligheter.  

”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord,” Rom 8:26 

Det är den helige Ande i dig som ber när du ber i tungor. Många gånger vet vi inte vad vi skall be om, vi kanske inte ens har en aning. Då är det bra att be i tungor för då vet du att du ber om rätt saker.  

”Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen.” 1 Kor 14:4 

När du ber i tungor så blir du också uppbyggd. Detta ord uppbyggd betyder ungefär att bli uppladdad som ett batteri. Och vem behöver inte bli laddad i sin ande! Så bed i tungor. Själv ber jag varje dag i tungor, det har hänt nästan hela dagar. Alltid när jag kör bil ensam, nästan all­tid när jag går på stan, så ber jag tyst för mig själv.  

Paulus bad mycket i tungor. Han säger själv att han hellre vill tala fem ord i förståndet än tio tusen i tungor. I detta sammanhang så försöker Paulus bringa ordning i församlingen i Korint. Nyckelorden i kapitel 14 är vers 19 där Paulus säger ”men i församlingen”. Han talar om tungotal i församlingens gudstjänster. Det han menar är att när vi kommer tillsammans i guds­tjänst så måste vi ha vissa ordningar för att människor skall bli välsignade. Man kan inte tala i tungor till varandra därför att ingen skulle förstå något. Men han menar inte att vi inte skall tala i tungor i andra sammanhang och under ordnade former i gudstjänsten.  

Jag tror att Paulus menade att han talar väl tio tusen ord i tungor när han var för sig själv eller bad med sina vänner men i gudstjänsten kan han inte göra det för då skulle ingen bli välsignad något av det. Så bed du också tio tusen ord i tungor.  

”Även om livlösa instrument som flöjt eller harpa ger ljud ifrån sig, hur skall man kunna uppfatta vad som spelas, om det inte är någon skillnad på tonerna? Och om en trumpet ger en otydlig sig­nal, vem gör sig då redo till strid? Så är det även med er. Om ni inte i ert språk talar begripliga ord, hur skall man då kunna förstå vad ni säger? Ni kommer att tala ut i tomma luften. Hur många språk det än kan finnas i världen, så är inget ljud utan mening.” 1 Kor 14:7-10 

För att förklara språk och språkets syfte att alltid uttrycka mening så använder sig Paulus av två liknelser. Dels musikinstrumenten flöjt och harpa och dels musikinstrumentet militärtrumpet. Jag tror inte att dessa bilder är valda på måfå utan uttrycker två användningsområden för ditt tungomål. Detta är lovsång och strid. När du vill uttrycka din kärlek till Gud så kan du be i tungor. Du kan också sjunga i anden. Någon har sagt att det är Guds barns joller inför sin far och det är en bra bild. Jollra på du inför din himmelske Fader!  

Tungotalet kan också vara ett redskap i strid. Ibland kan jag känna när jag ber i tungor att det blir liksom en börda, något som skall flyttas på. Ibland upplever jag också att den helige Ande på ett speciellt sätt tar tag i mitt tungotal och det blir mycket skarpt och bestämt. Som ett riktat vapen mot något. Här får vi vara ledda av den helige Ande.  

”Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.” Ef 6:18 

Innan denna vers har Paulus talat om att vi skall ta på oss vår vapenrustning. Sedan kommer denna vers. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Jag tror att din bön i Anden är ett beskydd för dig. Det blir väldigt svårt för djävulen att nå dig när du ber i Anden. Hur skulle han kunna göra det? När vågor och strömmar av Guds liv flödar från tronen och sedan upp och tillbaka? Vi måste förstå att andliga ting är lika verkliga som fysiska. Ditt tungotal är inte bara ljudvågor i luften, det är andligt sprängstoff! Du skapar något reellt när du ber i anden. Djävulen flyr det och räds det, inte därför att det är du som ber men därför att Gud är mitt i det! Han kan inte stå emot Guds kraft. Större är den som är i dig än den som är i världen säger Johannes i sitt brev och när du ber i anden så förlöses denna styrka och blir manifesterad. Kom ihåg att det är inte dina känslor som ber i tungor utan det är i din ande och det gör du i tro och inte i åskådning. 

”Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den he­lige Ande” Jud 20 

Du bygger upp din tro när du ber i anden. Din tro blir verksam och du blir mer medveten om din ande och de andliga tingen när du ber i anden. Själv upplever jag hur jag blir så mycket mer andligt distinkt när jag bett i tungor. Det är svårt att beskriva det men det blir liksom lättare att förstå andliga ting, förstå Bibeln och att vandra i tro när man ber i tungor. Det är som om fokus riktas mot det andliga genom tungotal.  

”Ja, genom stammande läppar och på främmande språk skall han tala till detta folk, han som en gång sade till dem: ”Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse.” Men de ville inte höra.” Jes 28:11-12  

I 1 Kor 14 använder Paulus genom den Helige Andes ledning ett citat från Jesaja för att beskriva tungotalet. Här sägs att tungotalet kommer att användas av Gud för att tala till folk. Vi kommer ihåg hur människorna i Jerusalem blev förvånade över hur de hörde Gud bli prisad på deras eget tungomål. En liknande sak hände våren 1997. En pingstpastor befinner sig på ett kristet möte i Syrien då en syrisk 12-årig pojke vill prata med ho­nom och säger: 

”Visst är du från Sverige? Då har jag ett budskap till dig.” Sen säger han på klingande ren svenska: 

”Gud vill sända en väckelse till Sverige ända från Skanör till Treriksröset, från Stock­holm till Göteborg och säg inte att den skall komma den har redan börjat!” 

Det är lite häftigt eller hur?  

Nästa vers beskriver tungotalet som en plats för vila. Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse. Tungotalet är din andes språk till Gud. Tala med din far så kommer Han att låta dig få vila i honom. Det är viktigt i den tid som nu är, då så mycket vill dra vår uppmärksamhet till sig. Den Helige Ande vill säga till dig att ”I mig så har du allt!” Han vill sända dig en våg av förnöjsamhet. Du behöver inte vara över allt, du behöver inte göra allt, du behöver inte ha allt. Du äger redan allt i Jesus och han förser dig när du behöver det. Han har omsorg om dig.  

”Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.” Jes 40:29-31

 

”Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.” Jes 40:11  

Dessa två bibelställen är något som du kan meditera över. Jag tror att vi behöver det i den tid som är. Vi behöver kraft att gå vidare och den får vi hämta hos honom. Vi får också gå i Herrens takt. Inte för fort men inte för sakta. Han har omsorg om vart får och lamm. Tro på Gud, tro också på mig, säger Jesus.  

Till sist: Vi behöver uppmuntra varandra att be mer i tungor. Jag tror att Gud kan göra så mycket när vi ber i tungor. Du som ännu inte ber i tungor, sök efter denna gåva. Gud vill använda dig rikligt på detta område.  

Bekännelse: Jag tackar dig Fader för att tungotal är för mig och för denna tid. Jag tackar dig för att det är en kraftkälla för oss idag.  

(Alla bibelställen är hämtade från Folkbibeln, förutom där annat anges.)  

Bön  

Vi kommer att behöva varandra i den tid som är nu, så bed för varandra. När du börjar tänka på någon så tror jag att det ofta är den Helige Ande som vill att du skall be för denne. Det betyder så mycket för Gud och den personen om du i kärlek lyfter upp henne inför den Högste. Förbönen är en mäktig kraft och mycket förmår din bön när den bes i tro och med kraft. Kom också ihåg Abraham hur han stod i gapet för en hel stad. (Jak 5, 1 Mos 18) Gud ansåg det viktigt att lyssna till vad Abraham hade att säga för Gud visste att Han var i förbund med Abraham. Gud kunde inte dölja för honom vad han tänkte göra. Genom Jesus Kristus är du i förbund med Gud. Han vill uppenbara för dig vad som komma skall därför att du är hans förbundspartner.  

Vi har fått ansvar för våra familjer, våra vänner och våra grannar. Vi hinner inte nu gå in i vad Bibeln säger om detta men vi kan förstå att Gud anser det viktigt hur vi tar ansvar för vår nästa. Så bed för de som tillhör dig och lyft upp dem. Gud har gett dig dem.