Du är en människofiskare

hem igen

 

En dag när jag var på väg hem i min bil upplevde jag att Herren talade till mig genom sin Ande att skriva ner något om hur man leder en människa till Gud. Jag har upplevt en tid hur viktigt Gud tycker det är att vi inte bara vet hur vi skall vittna för de människor vi träffar utan också att vi vittnar. Gud vill inspirera oss till att vittna men också lära oss hur.

För inte så länge sedan läste jag Ylva Eggehorn berätta om hur hon trodde Gud var. Hon sa ungefär så här: ”jag tror inte att Gud sitter förstrött och väntar på att vi människor skall söka upp honom utan jag tror att Han är vild av längtan att få träffa varje människa och att hans kärlek hela tiden driver honom till ett aktivt sökandet av varje människa”. Jag tror att vi som har blivit funna och räddade av honom skall vara drivna av samma kärlek till att söka upp det förlorade och jag tror också att vi kan bli helt uppfyllda av denna längtan att vinna det förlorade, därför att den Helige Ande bor i oss. Den här lilla skriften är främst riktad till dig som är troende och som vill vara ett vittne för Herren och jag tror att den kommer att hjälpa dig att bli mer skicklig och mer hungrig efter att få bära frukt åt Herren.

Du är ett Guds barn

Du är ett Guds barn om du har tagit emot Jesus som din Frälsare och Herre. Det är Bibelns glada budskap till varje människa. Vi kan inte komma till Gud genom egna prestationer eller gärningar. Men det är många som försöker. Egentligen är alla religioner i världen ett och samma försök att nå fram till Gud genom att på ett eller annat sätt försöka komma tillbaka till Paradiset, det bara heter lite olika och vägarna och teknikerna varierar.

Det vi predikar är dock en helt annan väg och den vägen har ett namn, för det är en person och hans namn är Jesus. Jesus är själv som person vägen till Gud och vägen Jesus går inte alls ut på att vi ska lyckas prestera något själv för att bli frälsta utan på tre saker:

-         Frälsningens väg har blivit uppenbarad av Gud själv

-         Frälsningens väg heter Jesus

-         Frälsningen blir min genom tro på Jesus

För det första betyder det att frälsning är inte något som människan hittat på. Vi har i alla stycken gått bet på den uppgiften. Frälsningen från Gud är också uppenbarad av Gud. Detta är något viktigt att inse för det innebär att om en människa vill bli frälst så måste man lyssna till vad Gud har att säga i saken, människan kan inte tänka ut det själv. Det måste bli uppenbarat för varje människa.

För det andra så är den uppenbarade frälsningen konkretiserad i alla stycken i personen Jesus. Gud har i evangeliet presenterat lösningen för alla människors dilemma och vägen till honom själv och den vägen heter Jesus. Ingen annan, bara Jesus.

Frälsningens huvudpunkt är korset och vad Jesus gjorde där. Han var det ställföreträdande offret d v s Han hängde där du egentligen skulle hänga. Han tog din synd på korset. Men, det slutar inte där. Han uppstod också och genom att Han lever kan han frälsa alla som tror på honom.

För det tredje så blir denna frälsning min, en egen personlig erfarenhet i mitt liv genom tro. ”Tron allena” säger Luther och det säger också Bibeln, (det var därför Luther sa det). Det betyder att alla mänskliga strävanden för att uppnå en frälsning, eller en biljett till himlen om man vill uttrycka det så, är utesluten. Det finns inte någon sådan väg. Det är bara genom att tro på att Jesus dog och uppstod för dig som människa som du kan bli förlåten, född på nytt och få evigt liv.

När du blir frälst blir du ett Guds barn och du blir också en himmelsk medborgare säger Bibeln. Du är inte bara på väg mot himlen, utan himlen har flyttat in i dig. Detta är underbart men det var inte riktigt det vi skulle tala om nu utan att när du blir ett Guds barn så får du också ett uppdrag. Du är kallad till att vara ett vittne om vad du har sett och hört.

Det hänger på dig

När man tittar sig omkring i våra kyrkor idag om hur det står till med evangelisationsivern och alla planer på att få sin bygd frälst och vunnen för Gud så finns det mycket att säga. Men jag hade inte tänkt säga något om det. Det jag är intresserad av är att få dig brinnande för uppdraget att vinna människor för Gud. Jag tror att vi kan ha en attityd i våra liv att allt hänger på mig. Missförstå mig inte, men om man tittar på alla stora män och kvinnor genom historien som utfört stora saker för Gud så har de inte väntat på att alla de andra skall fatta vad som är på gång, utan de har bara gjort det som de skulle! När man studerar deras liv ser det ut som de tänkte ”om inte jag gör det här så kommer det inte att bli gjort!”. Min övertygelse är att du kan enfaldigt tänka samma sak. Om du inte vittnar för dina arbetskamrater, vem skall då göra det? Om du inte vittnar för dina grannar, vem skall då göra det? Om du inte vittnar för din släkt vem skall då göra det? Om du inte låter den helige Ande leda dig till människor som vill höra evangeliet och bli frälsta, vem skall då göra det? Gud frågar dig, vill du gå ut för mig?

Många gånger är vi likt Petrus när han gick tillsammans med Jesus på stranden och samtalade. Jesus frågade honom tre gånger om han älskade honom. Jag tror att Petrus upplevde en djup och innerlig kallelse i sitt liv vid detta ögonblick men också en bekräftelse av Herren att han var älskad och behövd. Det Petrus sedan gjorde är så typiskt för oss människor. Han vände sig om till Johannes och frågade Jesus om hur det skulle bli med honom. Kanske är det det osäkra i oss som kommer fram, vi måste få höra vad andra skall göra. Det är inget fel i det men jag tror ibland så måste vi strunta i vad andra har hört och stanna upp inför vad har jag själv hört! Vad har Jesus sagt till mig? Om Han har sagt något till mig så skall jag göra det oavsett om någon annan kommer att göra det. Vi måste våga vara ensamma med Gud inför vår kallelse. Sedan säger också Jesus sedan till Petrus: ”Vad har det med dig att göra, vad jag har tänkt med honom, följ du mig!”

Börja hos Jesus

Jag är så glad att det inte är jag som skall få ut människor och vittna. Om man tittar på det med mänskliga ögon så är det omöjligt men för Gud är inget omöjligt. Jag tror att Gud kan! Han är den som kan fylla mitt hjärta med sin kärlek så att jag får uppleva att Han älskar mig med den djupaste kärlek. Han är den som kan fylla mitt väsen med en medvetenhet att Han aldrig någonsin kommer att lämna mig för att Han är vansinnigt kär i mig för det har Han själv sagt i sitt ord.

Mitt vittnande måste börja med och ha sin källa i mitt kärleksförhållande till Gud. Det är när du ser att det finns en som älskar dig så mycket att Han har gett sitt eget liv för dig som du vill gå ut. Det ligger i sakens egen natur. Sådana är vi människor. Har vi upptäckt något fantastiskt så måste vi berätta om det för andra. Det spelar ingen roll om det är ett fantastiskt tvättmedel eller en rolig biofilm, vi bara måste berätta. Och detta vet Gud.

1 Johannesbrevet 4:19

Vi älskar därför att han först har älskat oss.

Det är det som är så skönt med Jesus att allt börjar med att Han älskar mig. Tänk också på det när du vittnar för andra, det var inte du som var duktig utan Han älskade dig medan du var en syndare. Det samma vill Han göra för andra.

Så för att våga och orka gå ut så måste vi först gå in.

Hebreérbrevet 4:16

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Ta tid med Jesus, låt honom få älska dig på varje plan av ditt liv. Ju mer av Hans kärlek du tar emot i ditt liv, desto mer kan du ge åt andra. Principen är så enkel att ett barn kan fatta den. Vi måste förstå att det finns inget som är så oerhört som att vara med Jesus. För om Han börjar tala till dig så händer det alltid något. Hans ord är inte som vilka ord som helst utan hans ord kan, om du tillåter det, tränga in i ditt hjärta och börja växa. Låter du sedan hans ord växa i ditt hjärta så kommer dessa sädeskorn av hans ord att utföra precis det som de säger. Det finns en inre växkraft i Jesu ord. Det Jesu ord behöver är en god jordmån att växa i och det är ditt hjärta! Vi behöver inse att Jesus upprätthåller hela universum bara genom sina ord. Hans ord förmår förändra vad som helst, därför att hans ord är fyllda av tro.

Jesus har något att säga dig

Vi ska se på några av de saker Jesus vill säga till oss om att vara ett vittne. Jag har ändrat en del av pronomina i verserna så att det blir mer personligt:

Markus 1:16-17

16 När han gick längs Galileiska sjön, fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. 17 Jesus sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra dig till människofiskare.”

Johannes 15:16

16 Du har inte utvalt mig, utan jag har utvalt dig och bestämt om dig att du skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge dig vad du än ber honom om i mitt namn.

Apg 1:8

8 Men när den helige Ande kommer över dig, skall du få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Daniel 12:1-7

3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och du som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

I dessa fyra verser berättar Jesus om dig. Det är så Han ser på dig. Du är hans barn om du sagt ditt ja till honom, och då är du också ett vittne för honom. Det är en del av din identitet. Säg det högt för dig själv: ”Jag är ett vittne för Jesus!” Kom ihåg att grunden till att du med frimodighet kan säga detta inte ett dugg beror på dig. Det är inte därför att du känner dig som ett vittne som du gör denna modiga bekännelse. Det är inte heller för att någon annan människa tycker att du är så duktig på att vittna. Inte är det heller för att du borde vara ett vittne för det är så ont om dem. Nej, det beror bara på en enda sak: Jesus har sagt att du är ett vittne och därför säger också du att: ”Jag är ett vittne för Jesus!” Sen kan det hända att när vi ser på våra liv så verkar det inte vara så mycket framgång på detta område men det är en helt annan sak. Det är när du hör Jesus säga till dig i förtrolighet att ”Jag skall göra dig till en människofiskare!” som äventyret börjar.

Älska människor!

Ett liv som vittne för Jesus innebär egentligen en efterföljd av Jesus själv. När vi ser på Jesus i evangelierna och när vi ser hur Han går fram i människors liv idag så ser vi hur Han älskar människor. Ååh, vad Han älskar människor. Var nära honom så kommer hans kärlek att ”smitta av sig” på dig.

Matteus 9:10

När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar.

Varför kom publikaner och syndare till Jesus? Därför att Han älskade dem! De kunde känna hans kärlek och hans barmhärtighet. Om du älskar människor så kommer människor att komma till dig för att höra om Jesus. Ingen människa kan argumentera emot kärlek. Det är den starkaste kraften i universum för det är Gud själv som är närvarande när du älskar.

Jag tror att vi behöver få se på människor som Jesus ser på dem. Se inte människor som ett hot, se dem som potentiella syskon. Det finns en stark segregering mellan kristna och ickekristna idag som jag inte tror är Guds vilja. Jag tänkte att jag skulle förklara detta lite närmare.

Kör inte i diket!

Det finns två diken som vi kristna kan gå i när det gäller vår gemenskap med ickekristna människor. Den ena, och mycket vanliga är:

Lagiskhetens dike

I det diket är man när man hela tiden ser fel hos andra och gärna påtalar dem, oftast i förtäckta ordalag. Inget är bra, det kan alltid vara bättre. Man klagar ofta på det sammanhang man är i och över att det alltid är så oandligt eller ljumt i kyrkorna. Man håller sig gärna till Guds Ord och har det som sitt rättesnöre i allt men det finns ingen barmhärtighet, varken mot ickekristna, kristna eller sig själv.

Många av de insändare jag brukar läsa i tidningarna är präglade av detta. En slags vanmakt över att saker och ting inte är som jag skulle vilja att de var. Eller som Gud skulle vilja. Mycket av livet blir jobbigt för dessa människor, eller kanske skulle vi säga, för oss när vi är i lagiskhetens dike för alla är vi där någon gång.

Det går inte att vara ett effektivt vittne för Jesus när man är i detta dike för man har tappat bort sin blick på Jesus och behöver vända om. Man behöver åter få se hans barmhärtighet och nåd. Se att det var inte på grund av min förträfflighet som jag blev frälst utan bara tack vare hans underbara nåd. Först då kan vi se på människor med Guds ögon. Vi ser då på människor på ett nytt sätt. De är djupt älskade, innerligt väntade och allt är förberett för ett möte.

Det finns en berättelse som jag tycker så mycket om. ”Det var en kvinna som var till en fotograf för att ta ett porträtt. När det var klart och kvinnan kom tillbaka för att få se på resultatet utbrast hon: ”Jag tycker inte att det där porträttet gör mig rättvisa!” varpå fotografen utbrast ”Vad du behöver är inte rättvisa, utan nåd!”

Det är i det här diket som de flesta ”slå-bibeln-i-huvet” utförs. Tala inte illa om människor och beskriv deras miserabla liv för att själv höja dig till skyarna. Bed för dem istället. Vad skulle Jesus göra i ditt ställe? Fly från sammanhang där man har som fritidssysselsättning att tala illa om människor. Hur skulle Jesus kunna välsigna något sådant? Kan du inte tala väl om en människa, så var tyst.

Det andra diket är:

Liberalismens dike

Där är man när man är så rädd för att människor skall tycka att man är annorlunda. Man försöker i allt att vara som alla andra så att man inte skall hamna utanför. Man talar inte om moral och synd för ingen är ju bättre än en annan. Syftet är oftast att man vill att människor skall uppfatta kristendomens Gud som en kärlekens Gud och inte en dömande Gud. Egentligen vill man bli ärad och respekterad av människor. Resultatet blir oftast det motsatta. Man är så tillrättalagd, rädd för att sticka ut och uddlös att man möts inte alls av någon respekt. Detta är inte heller vad Gud vill. Lösningen på hur man kommer upp ur detta dike är också Jesus.

När vi ser på Jesus och den väg Han var tvungen att gå för att vinna oss tillbaka till Gud, hur skulle vi då kunna leva ytliga, syndiga eller bry oss om vad människor tycker? Att följa Jesus och gå kärlekens väg är att gå lidandets väg. Det innebär många gånger att inte göra som andra, att gå mot strömmen när alla andra går med, att stå för Guds Ord när alla andra häcklar.

Gud vill vara stolt över dig!

Vi som är föräldrar vet hur underbart det är att se på våra barn och vara stolta över dem. Se dem lyckas. Inte på bekostnad av andra utan bara därför att de är våra. Det är samma sak med Gud. Han vill vara stolt över sina barn. Han vill att vi skall vara ärliga och hålla vad vi har lovat. för Han är sån. Han vill att vi skall tala väl om människor och bry oss om dem när de inte förtjänar det, för Han är sån. Han vill att vi skall stå upp för sanningen även om det innebär något negativt för oss, för Han är sån. Gud blir ärad när vi bär frukt. Vi skall påminna om Gud. Det var i Antiokia som de första kristna började kallas just för kristna och det var för att de var som Kristus.

Gud vill att du skall se fräsch ut, sprida en väldoft där du går fram. Han vill förändra människor, sammanhang, arbetsplatser, samhällen, familjer, grannskap genom dig. Begränsa inte Gud!

Det oväntade

Jag tror också att Gud vill att du skall vara det oväntade i din omgivning. Låt oss titta på ett bibelställe först så skall jag berätta sen:

Johannes 3:8

Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.”

Om du är ett Guds barn skall du vara ledd av den Helige Ande. Han är kraften och frimodigheten i ditt liv som ett vittne. Om du är ledd av den helige Ande så innebär detta att varken du, någon annan människa eller djävulen exakt vet vad som Han kommer att göra eller säga. Det är detta som är det spännande med att vara kristen.

Jag tror att det finns två sidor av en kristen. Det ena är det väntade. Människor skall alltid kunna veta var de har dig i ett avseende. De skall alltid veta att de kan komma till dig för att få hjälp. De skall alltid kunna komma för att låna av dig. De skall alltid kunna komma för att mötas av förståelse, förlåtelse och kärlek. De skall alltid kunna komma till dig och veta att du står för sanningen i alla lägen. Den andra sidan är att människor skall aldrig kunna veta vad du kommer att säga eller göra härnäst. Det kan de inte veta, för du är ledd av den Helige Ande.

Precis så var Jesus. När människor trodde att Han skulle gråta med änkan så körde Han ut dem och uppväckte pojken. När människor trodde att Han ville bli deras kung så drog Han sig undan i ensamhet. När människor trodde att de hade honom fast i sitt grepp så gick han bara rakt igenom, vidare i sin kallelse.

En gång när jag talade med en arbetskamrat så började hon tala om Bibeln, (hon visste att jag var kristen). Hon började säga att Bibeln är verkligen full av manschauvinism och kvinnoförtryck. Jag vet inte vad hon tänkte i detta ögonblick men jag tror att hon tyckte att hon hade en hel rad med argument mot Bibeln. Hon hade dessutom en hel del smarta och namnkunniga människors yttrande på lager. Jag bad till Gud, gör alltid det när du hamnar i situationer av vittnande, och den Helige Ande ledde helt plötsligt in samtalet i en helt annan riktning. Jag började tala om mitt förhållande med min fru och hur jag ofta misslyckades där. Allting förändrades därför att det oväntade kom med i bilden. Det oväntade är många gånger den helige Ande. Efter denna pratstund vann jag hennes hjärta.

Tänk på Jesus när han mötte den samariska kvinnan. Hela detta möte präglas av det oväntade. En jude talar med en samarier. En man talar med en kvinna. En man ber en kvinna om hjälp. En man säger saker som Han inte kunde veta innan o s v. Det skapar en nyfikenhet och Gud gillar det. Han vill att människor skall bli nyfiken på honom men det är du som är hans bete! Människor skall undra hur det kan komma sig att du är så glad jämt. 

Denna dagen – ett liv

Jag har hört människor säga till mig att jag tycker att det är mer viktigt att man vittnar med sitt liv och det tror jag också är sant. För om ditt liv säger något helt annat än ditt vittnesbörd så kommer det du sagt att falla platt till marken. Men räcker det med att bara vittna med sitt liv, kan man fråga sig. Kommer människor att lära känna frälsningens väg genom att se på ditt liv?

Vi går och tittar på vad Bibeln säger i detta ämne:

1 Petrusbrevet 2:12

Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.

Gud vill att våra liv skall vara ett bevis på att det vi säger är sant. Jag skulle vilja säga att det enda egentliga beviset på det är att du älskar.

1 Johannesbrevet 4:8

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.

Ditt liv utåt lägger grunden för ditt vittnande. Du måste intressera dig för de människor du skall vittna för. Om det enda du vill tala med dem om är Jesus och ditt liv och dina tankar så kommer de inte att lyssna. Lyssna på människor och på vad de vill säga. Jag upplever själv att genom att lyssna på människor så ger Gud mig mycket att be över. Sprid inte heller det du får höra av människor vidare utan behåll det för dig själv och gå till Gud med det. Det är så viktigt att vi kan vara betrodda med förtroenden.

Lev ett hederligt liv. Jesus vill att vi skall vara salt i världen. Tro aldrig att världen kommer att respektera dig om du lever som dem i allt. Egentligen förväntar de sig att du är den som skall stå upp och säga nej, när något är orättfärdigt. Gör det!

Matteus 5:13-16

13 Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. 14 Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. 15 Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. 16 Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Men frågan kvarstår. Kommer människor att få reda på evangeliet om Jesus genom att se på ditt liv? Svaret är nej, men som vi sagt tidigare så kan ditt liv dels, vara ett bete som lockar människor till Gud och dels så lägger det grunden och bevisar att dina ord är sanna.

Skall jag öppna min mun?

Det är många bland oss som upplever att det är jobbigt att vittna och säga något om Jesus bland våra arbetskamrater och grannar. Och när jag ser på min egna utveckling på detta område så inte var väl början så succéartat precis. Men det är inte det viktiga i sammanhanget utan det viktiga är att Jesus har flyttat in i ditt hjärta och du är så glad över det och bara måste berätta det för andra. Det får inte bli någon kramp. Apropå det här med att öppna sin mun, så är det inte säkert att man alltid måste det heller. Jag kom i samspråk en gång med en arbetskamrat som ville höra evangeliet, problemet var bara att jag just då inte hade någon röst! Så jag skrev på ett papper mina svar och hon frågade och fick på det sättet höra om Jesus.

Romarbrevet 10:17

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Vi ser här vad Gud säger om att komma till tro. Det är Guds ord som ger tro, ingenting mindre och ingenting mer, Guds Ord. Därför måste vi öppna vår mun. Den helige Ande bekräftar ingenting annat än sitt Ord. Han bekräftar inte dig om du tror det. Han bekräftar Guds ord. Det är därför som det är så viktigt att vi talar Guds Ord. Tro nu inte att jag menar att vi skall rabbla bibelverser till människor utan det handlar om att tala i enlighet med Guds ord.

Det betyder att du, på samma sätt som Bibeln, riktar in ditt tal på kärnan, nämligen Jesus. Dra dig inåt. Uppehåll dig inte för mycket om allt möjligt, eller skapelsen eller den sista tiden utan tala om vad Jesus har gjort för dig och vad han vill göra för den du talar med. Det är det som är evangeliet! Mer om detta sedan.

Johannes 17:20

Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.

Detta ord av Jesus talar om vikten av att berätta om evangeliet för andra. Människor kommer att komma till tro genom våra ord. Det är vad Jesus säger. Punkt.

Dags för skörd!

Låt oss titta på ännu ett ord av Jesus. Sammanhanget är att Jesus har samtalat med den samaritiska kvinnan. Hon har sprungit in till staden och är i full färd med att vittna om sitt möte med honom. Lärjungarna hade varit in i staden för att köpa mat och kom nu ut till Jesus och börjar tala med Jesus om mat.

Johannes 4:31-35

31 Under tiden bad lärjungarna honom: ”Rabbi, ät.” 32 Men han sade till dem: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” 33 Lärjungarna sade till varandra: ”Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom?” 34 Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. 35 Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.

Jesus börjar att tala med dem om en annan mat. Vilken mat är det som Han talar om? Jo, det förklarar Han själv lite senare: ”Min mat är att göra Guds vilja!” Jesus säger också till djävulen när Han blir frestad av honom att: ”en människa skall inte bara leva av bröd utan av allt som utgår från Guds mun”. Jesus säger alltså att vår längtan skall inte stå efter hamburgare eller pizzor i första hand utan efter att få leva i Guds vilja och göra det Han säger åt oss att göra.

Vidare säger Han något anmärkningsvärt: Ni människor säger alltid att det är inte tid än, men jag säger att det är det visst det! Vad hade Jesus precis just gjort? Han hade fört en människa till Gud, och sedan blev många fler frälsta både genom kvinnans ord och genom hans ord. Jesus pratar om vittnande! Jag tror och är fullt övertygad om att vad Jesus säger är: Det finns människor därute som bara väntar på att du skall berätta evangeliet för dem så att de kan tro! Det är nu det blir spännande, eller hur!

Be!

Matteus 9:35-38

35 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. 37 Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. 38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Jesus säger i Matteusevangeliet att ”Skörden är stor”. Detta är något som är viktigt att veta som utgångspunkt. Det är så Gud ser på det.

1 Timotheosbrevet 2:3-4

3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4 som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Gud vill att alla människor skall bli frälsta. Så bör vi också tänka. Gud vill ha kontakt med alla människor. Det är därför som skörden är stor. Gud har tänkt att skörda många människor. Tänk stort! På grund av att skörden är stor så säger Jesus att vi skall be om att många går ut och skördar. Det innebär att vi skall göra två saker: 1. Själva gå ut och skörda 2. Medan vi gör det bed om att fler kommer efter.

Efesierbrevet 6:19-20

19 Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. 20 För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.

Paulus uppmanar efesierna att be för honom när han är ute och vittnar om Jesus. Han vill att de skall be att ”ordet ges åt mig när jag öppnar min mun”. Vet du vad du skall be om? Just det, samma sak!

Kolosserbrevet 4:5

5 Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle.

Bed till Gud om tillfällen och att få vara beredd när tillfället kommer. Det kan komma när du minst anar det. Bed Gud varje morgon om att få vittna för minst en människa varje dag. Bed att den helige Ande skall ge dig orden som Han vill att du skall säga till den här människan. Kanske den Helige Ande vill använda dig i nådegåvorna?

Hoppsan! Motstånd!

Glömde jag berätta att du kommer att få motstånd? Det är en sak som du kan ställa in dig på med en gång annars blir du bara besviken. När du öppnar din mun och berättar om Jesus så gillar inte djävulen det för han är mycket medveten om vad orden du säger kan åstadkomma. Han vet att Guds ord har förmågan att förvandla människor. Han vet att om du vittnar för en människa och den människan tar emot ordet i sitt hjärta så kommer den människan att bli frälst och han kommer att förlora en själ från sitt rike. Djävulen vet det men frågan är om du vet det? Han kommer att försöka få dig modfälld, motsagd, trött, besviken, bitter, rädd, förlöjligad, o s v men var inte rädd för den helige Ande är på din sida och:

1 Johannesbrevet 4:4

4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.

Den helige Ande kommer att i allt uppmuntra dig, göra dig frimodig, glad, full av kärlek, respekterad, full av kraft. Det är därför Han är hos dig. Han är din Hjälpare. Ibland när jag vittnat för en människa så upplever jag att jag gjorde ingenting. Jag bara öppnade munnen. Den Helige Ande ordnade tillfället, Han gav mig orden och Han verkar med de orden i den människan. Han är så god.

Efesierbrevet 6:12

12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Låt inte djävulen lura dig till att börja strida med människor om saker. Eller bli arg på dem för att de inte vill tro. Eller låta dig luras in i ordstrider och diskussioner. Det kan ibland vara läge för diskussioner men kom ihåg att vi skall inte i första hand diskutera Jesus utan vittna om Jesus. Du bara berättar vad du har sett och hört, sedan får människor själv ta ställning till vad du har sagt.

Striden, den tar vi i bönen, när vi ber att människor skall bli frälsta och då strider vi mot djävulen och hans trupper.

Människan

Jag tror att vi som kristna behöver få en mycket större förståelse av Jesu verk på korset och i uppståndelsen. Det är i huvudsak förståelsen av två saker som kommer att få oss att rätt uppskatta värdet av allt Jesus gjorde på korset. Det är a) den fallna människans ställning och b) den pånyttfödda människans ställning eller med andra ord en människa före och efter hon tagit emot Jesus som sin frälsare. Vi har redan sett litet på den pånyttfödda människan men nedan tänkte jag ta upp några bibelställen som förklarar hur Gud ser på den människan som lever utan Gud.

Det finns inget som skrämmer oss så mycket som talet om helvetet och om möjligheten för en människa att gå förlorad. Bibeln talar mycket om detta och Jesus talar mycket om det i evangelierna. Det är med andra ord ett oerhört angeläget ämne. Jag tror att det är farligt att närma sig dessa spörsmål utanför Gud själv. Resultatet blir ofta antingen att vi i rädsla för hela ämnet skjuter undan problematiken genom att tänka att ”Gud är kärleken” och inte kommer att tillåta att någon går förlorad eller också ser vi fasan över möjligheten att gå förlorad men i brist på förståelsen av kärlekens väsen så går vi omkring och fördömer människor.

Jag tror att vi istället kan få komma in i Guds hjärta och låta honom få tala till oss. Vi måste också låta honom visa oss kärlekens väsen och det lidande som följer med att älska. När man som förälder ställs inför tanken att förlora sitt barn så grips man av en vånda som inte går att uthärda. För Gud är varje person djupt älskad och väntad och Han sörjer över att inte få umgås med varje enskild människa. Jag tror att det är inte förrän vi kan sörja med Gud över vår egen synd och andra människors vilsenhet och orättfärdighet som vi kan börja att förstå vidden av Jesu verk och det förskräckliga att missa himlen. Bibeln säger att ”det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer” och ”vår Gud är en förtärande eld”. Detta gäller inte de som sagt ja till Jesus utan hans fiender. De människor som står som fiender till Jesu kors och i sina hjärtan inte har velat ta emot räddningen.

Djävulens barn

Johannes 1:12-13

12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.

Alla människor är inte Guds barn, som en del människor lär, utan bara de som har tagit emot Jesus som sin frälsare. När en människa tar emot Jesus så föds den människan på nytt och får Guds liv i sig. Människan blir delaktig av gudomlig natur som Petrus säger. Paulus talar om en ny skapelse. Det har inget med våra gärningar att göra utan allt är av hans nåd. Gärningarna är sedan en följdverkan av att Guds liv och kärlek kommer in i våra liv.

En människa som inte har tagit emot Guds liv har därför djävulens natur, vilket är syndens och upprorets natur. Kom bara ihåg att inte gå omkring och säga till människor att de är djävulens barn även om det andligt sett är så. Det är inte det som kommer att få människor frälsta utan när de får veta att Gud älskar dem och att Jesus har dött och uppstått för dem. Det är Guds godhet som länder till frälsning

Romarbrevet 2:4

4 Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse?

I mörkrets rike

Kolosserbrevet 1:13

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

I frälsningens ögonblick så förs en människa till Jesu rike. Han eller hon blir en himmelsk medborgare andligt sett. Detta innebär också att innan detta skedde så var han eller hon en mörkrets medborgare och tillhörde djävulens rike.

Vår uppgift som kristna är alltså att stjäla invånare från Satan! Vi håller på med emigrationsarbete. Det är ingenting som är bra med att bo i Satans rike. Men varför flyttar då inte människor utomlands kan man fråga sig?

Lurade

2 Korinthierbrevet 4:3-4

3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Denna tidsålders gud, det är djävulen, förblindar människor i sitt rike så att de inte kan se klart. Vår uppgift är att få människor att se klart vem Jesus är. Det är oerhört viktigt att se att orsaken till att människor inte tar emot Jesus som sin frälsare beror på att de är lurade. Djävulen har lurat dem att tro att de kommer att förlora allting de tycker om ifall de blir kristna. Eller också har han kanske lurat dem att det inte finns någon Gud för det har vetenskapen bevisat. Eller också får han dem att bara titta på hur de kristna bråkar och använda det som ett skäl till att inte vända om. En del människor kan djävulen låta det gå bra för i världen, bara så länge de inte tänker på Gud. Djävulen öser över oss underhållning, musik, pengar, makt, sex, njutning – allt för att vi inte skall tänka på Gud. En del människor är så oerhört rädda för tystnaden för då kommer tankarna. Och hela tiden står Gud där och knackar på för att få komma in och förvandla.

Tänk också på att för många människor är du besvärande, därför att du hela tiden påminner dem om att de måste vända om. Varje gång de ser dig, så kommer tankarna på Gud. Människan vet om att de är en syndare, även om de inte i sina tankar och med sina ord erkänner det. Vad människan inte vet eller har förstått är att de är djupt älskade av en Gud som vill vara en Far för dem och att all deras synd, ångest, tillkortakommanden, hat och bitterhet tog Jesus på sig på korset. Det är det som vi skall berätta.

Vad skall jag då berätta?

Jag tror att du ska försöka att vara så personlig som möjligt. Efter allt så är det ju vittnen vi är. Vi berättar om det vi har varit med om. Det finns många tillfällen att ge sig in i diskussioner, debatter och ordstrider men passa dig och sök att vara ledd av den Helige Ande när du skall vara tyst och när du skall tala. Djävulen vill gärna få dig att framstå som en besserwisser, eller en kristen som fördömer allt och alla som inte lever efter Bibeln. Låt dig inte luras! Älska människor även om du upplever att de har fel. Du behöver inte alltid påtala det för dem utan berätta istället vänligt om Jesus och vad Han har gjort för dig.

Evangeliet

1 Korinthierbrevet 15:1-6

1 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, 2 och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. 3 Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, 5 och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade.

Vi vet att Paulus var den som fick motta en uppenbarelse av Jesus om vad Jesu verk betydde. Du kan bl a  läsa om detta i Ef 3:2-7. Därför skall vi se vad han skriver i 1 Korintierbrevet om vad evangeliet om Jesus innehåller. Lägg märke till vad Paulus säger i vers 1-2 om hur han predikade evangeliet för dem och de tog emot det och det var så de blev frälsta. Det är samma sak i dag. Vi skall tala evangeliet till människor så att de kan ta emot och bli frälsta.

När nu Paulus redovisar evangeliets innehåll i verserna 3-4 så säger han två saker. Han säger för det första att detta är det viktigaste, och för det andra att han har tagit emot evangeliet. Det måste betyda att om vi frågar Gud vad vi skall säga till människor så kommer Han att svara just detta:

…att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna…

Detta är evangeliet enligt Gud! Jesus har dött för dina och mina synder, Han har verkligen dött och blivit begraven men Han uppstod och lever precis som Gud lovat i Bibeln att Han skulle göra.

Låt oss också se vad Paulus säger om evangeliet i:

Romarbrevet 1:16

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

Paulus uttrycker sig starkt i denna vers om evangeliet. Han säger att han skäms inte för evangeliet. Varför? Jo, därför att han hade sett hur evangeliet hade förvandlat tusentals människor till frälsning, befriande, helande och upprättelse. Han säger att evangeliet är en Guds kraft. Vad betyder det? Det betyder att Gud själv backar upp sitt ord, evangeliet om Jesus Kristus. Det betyder att varje gång som en kristen berättar om evangeliet om Jesus för någon människa så är Gud där med sin helige Ande för att bistå den som vittnar med kraft, frimodighet och de rätta orden och den som tar emot med allt vad evangeliet innehåller, d v s frälsning, pånyttfödelsen.

Markus 16:19-20

19 Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Detta är ett praktiskt exempel på vad Paulus säger i Rom 1:16. Herren var själv med och bekräftade att de lärjungarna sa var sant genom att vara närvarande med sin kraft så att människor blev, precis som när Jesus vandrade med dem, helade och befriade. Och så är det även idag. När du går ut och vittnar om honom så verkar Han tillsammans med dig och bekräftar ordet med tecken. Jesus har inte förändrats.

Romarvägen

Jag tror att vi skall använda oss av de bibelställen som Gud har gjort levande för oss personligen, i de situationer när vi får tillfälle att vittna för människor. Jag tror samtidigt att det är bra att ha en stomme att utgå ifrån och då kan några bibelställen, alla från Romarbrevet, därav namnet Romarvägen, hjälpa oss att presentera evangeliet.

Romarbrevet 3:23

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

Romarbrevet 6:23

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Romarbrevet 3:10

Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda,

Romarbrevet 3:22

en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.

Romarbrevet 4:5

Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

Romarbrevet 3:24

och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

En idé är att memorera in dessa sex verser, (tänk på att Stina Ekblad som inte själv är kristen, vad jag vet, har memorerat in hela Lukasevangeliet!) och att träna inför någon, kanske först dig själv, att berätta evangeliet utifrån dessa verser. Det kan du sedan använda som en grund när du vittnar för människor. (Jag har även gjort ett A4-blad som du kan beställa från mig, se telefon i slutet av häftet, där du enkelt klipper isär det till sex små lappar med dessa bibelverser).

1 Korinthierbrevet 3:5-9

5 Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. 6 Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. 7 Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. 8 Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. 9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.

Kom ihåg att när du vittnar för en människa så sår du Guds säd i hans eller hennes hjärta. Förvänta dig att säden skall växa, bed för den. Det är Gud som ger växten, inte vi. Vi är med och sår, planterar och vattnar men orsaken till att det växer, är Gud. Sätt din tro till att Han skall se till att det du sår skall växa.

Avgörandet

”Tänk om människan vill ha det jag talar om? Vad gör jag då? Hjälp!!!”

Ibland tror jag att vi har varit rädda för att leda människor till ett avgörande. Jag tror att det kan bero på flera saker. En kan vara att vi är rädda att ”sälja” något som köparen egentligen inte vill ha. Vad vi kan veta är att mottagaren behöver ”varan” men är han eller hon mogen? Jag tror att den Helige Ande vill lära oss att bedöma situationer och människor rätt.

Våga fråga om han eller hon vill ta emot Jesus som sin frälsare. Erbjud vänligt och inte påtryckande att be tillsammans med honom eller henne. Kom ihåg att Jesus står och knackar på personens dörr. Han sparkar inte in dörren. Det är människans eget val att öppna. Det är mycket viktigt men det betyder samtidigt inte att inte människor behöver hjälp att öppna för Jesus. Det finns det alltför många vittnesbörd om för att tvivla på. Du kan få vara denne någon som hjälper en människa att ta emot Jesus. Min mamma berättade för mig om hur hon vid elva års ålder blev tillfrågad av en kvinna om hon ville bli frälst. Hon sa ja och räknade sig själv som frälst allt sedan dess och hon är fortfarande en troende som fått vara till stor välsignelse i Guds rike.

Kom ihåg att inte vända ryggen till den människa som kanske svarar nej på din fråga. Fortsätt att älska och fortsätt att be och vänta på henne.

Bön att be

Vad skall man då be, när man ber med en människa till frälsning? Bed enkelt! Kom ihåg att personen du leder till Gud aldrig förr har bett öppet till Gud. Jag tror att det bästa är att personen själv får formulera sin bön till Gud, men hon kan säkert behöva hjälp. Att bli frälst innebär att något nytt händer. Personen blir förlåten, född på nytt i sin ande av Gud, ett Guds barn, rättfärdig och får frid med Gud. En människa får gemenskap med Gud och genom Jesus Kristus tillträde till tronen. Betona gärna gemenskapen, innerligheten och kontakten med Gud. Det är så viktigt att den person som just skall ta emot sin evige frälsare förstår att hon kommer till en famn, en person som väntat på henne och att hon är älskad. Hon behöver också förstå att framgent kan hon när hon själv vill ta kontakt med Gud och prata till Honom och Han kommer att lyssna.

Ett förslag till bön skulle kunna vara:

”Jag har inte haft gemenskap med dig Gud och jag har inte heller levt ett liv som behagar Dig. Jag ångrar mig. Jag har hört att det finns en väg till förlåtelse och gemenskap med dig Gud. Jag har hört att Jesus har dött i mitt ställe på korset men att Han också har uppstått och lever. Jag har förstått att jag kan få bli ett Gud barn genom att jag tror på Jesus och på vad Han har gjort för mig. Gud, förlåt mig mina synder och gör mig till ett Guds barn för Jesu Kristi skull. Amen”

Det finns några bibelställen som man kan ge till den nyfrälste för att han eller hon skall se att Gud menar allvar när en människa menar allvar.

Uppenbarelse 3:20

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Johannes 5:24

Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.

Johannes 6:37

Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Det är viktigt att leda in en människa i Guds Ord från början så att hon eller han förstår att man är inte frälst därför att man känner sig frälst utan därför att Guds Ord säger det.

Grattis! Du är en förälder!

Du och din nyvunne vän kan ha suttit i en ostädad tågkupé, eller på en smutsig parkbänk, eller hemma vid ditt köksbord. Du hörde kanske inte några änglakörer, du upplevde kanske inte Guds härlighet sänka sig ner, du kanske inte heller såg några danssteg eller hörde hallelujarop från din vän. Men ett skall du veta, var bönen ärlig så är det fest i himlen!

Lukas 15:10

Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.”

Vi måste bygga våra liv på vad Guds Ord säger i alla lägen. Annars går vi vilse och blir ledda av känslor, yttre omständigheter och ytterst av djävulens spratt och finter men går du på vad Gud har lovat i sitt Ord så kan inget stoppa dig. Du måste veta att det du nu har i din hand är en nyfödd andlig baby. Hon är älskad av Gud, född på nytt med Guds liv i sin ande. Och precis som alla babyar så kommer hon att vilja ha mat. Det är ditt ansvar att se till att hon får mat. Och inte vilken mat som helst, det skall vara näringsriktig mat. Hon kommer att stoppa allt möjligt in i sin mun och det är ditt ansvar att se till att hon inte gör det. Allt är inte nyttigt. Gud kommer att hjälpa henne och det är viktigt att du berättar för henne om den Helige Ande och Hans hjälp men det är ditt ansvar att undervisa henne och få henne att börja läsa Guds Ord själv och kontinuerligt.

Det räcker inte med att bara ta henne till kyrkan. Du måste träffa henne och undervisa henne eller se till att någon annan gör det. Hon måste få ställa frågor och hon måste få svar på personliga frågor som hon har. Hon behöver också få vara med någon som kan vara ett föredöme. Det är så hon kommer att lära sig att vandra på Herrens vägar.

Bed för henne varje dag.

Till sist

Du är en själavinnare! Jag brukar ofta tänka på när jag träffar människor i min vardag. Dig vill jag ha med mig till Jesus. Jag vill att du skall bo där på samma gata som mig. Brinn för människor, låt Gud få tända en eld i ditt hjärta för människor. Han vill använda dig till att föra massorna till himlen. Varför skall du alltid begränsa dig själv? Tänk stort! Tänk större! Tänk störst! Så tänker Jesus! Lycka till min vän! Vi syns i himlen!