Dopet i den helige Ande

hem igen

 

Ett ämne som jag älskar att prata om är Dopet i den Helige Ande. Orsaken till detta är att det har förvandlat mitt liv. Efter denna händelse fick jag uppleva så många underbara saker med Herren. Jag fick ett nytt språk från Gud och jag upplevde det som en hink med nytt, färskt vatten från den Helige Ande. Jag upptäckte att jag kunde vara personlig med Gud. Mitt böneliv blev oerhört intressant och spännande. Det som för mig blev mest förändrat var mitt förhållande till Bibeln. Helt plötsligt blev det en bok som berörde och tillhörde mig. Jag kom att älska denna bok.

I samband med dessa upplevelser och ju mer jag studerade Bibeln kom jag också att bli övertygad om en sak: Dopet i den Helige Ande är för alla kristna! Jag har inga tvivel om denna sak och därför vill jag dela några saker från Bibeln som jag hoppas och tror skall välsigna dig.

Innan vi börjar vill jag säga några saker. Jag tror inte att jag vet allt om detta ämne. Jag tror inte heller att jag i alla stycken har rätt teologi. Jag kanske till och med har skrivit något fel i denna lilla skrift. Men en sak vet jag, dopet i den Helige Ande har välsignat mig och jag älskar Jesus!

Jag tror inte att man måste bli döpt i den Helige Ande för att komma till himlen. Jag kan inte finna något sådant i Skriften. Jag tror att en människa blir frälst och kommer till himlen genom att ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre. Bibeln talar inte om någon annan väg. Men jag tror att dopet i den Helige Ande är en gåva från Gud till dig och mig personligen för att vi skall få kraft till att vara ett vittne för honom.

Vad säger Jesus?

Om man skall komma rätt här i livet gäller det att börja och sluta med Jesus. Därför skall vi se vad Jesus säger i detta ämne.

Apg 1:4b-5 ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den Helige Ande.” SFB

Jesus säger till sina lärjungar strax innan han far till himlen att ”lämna inte Jerusalem utan vänta.” Jesus ansåg det så viktigt att lärjungarna fick del av denna upplevelse som han visste skulle komma att han befallde dem att stanna kvar i staden och vänta. Lägg också märke till att Jesus kallar denna upplevelse för att bli döpt i den Helige Ande.

Apg 1:8 ”Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” SFB

Här berättar Jesus syftet med allt som lärjungarna skulle komma att uppleva. Lärjungarna skulle få kraft eller förmåga till att bli vittnen för honom. Jesus anser alltså att vi behöver kraft för att kunna vittna och vem är inte medveten om detta? Om du vill ha frimodighet och kraft att vittna för dina arbetskamrater, släkt och grannar så är alltså dopet i den Helige Ande något för dig. Det är vad Jesus säger.

Om man läser vidare i Apg 2 kan man också se att de skrämda lärjungarna som gömde sig i den övre salen är efter dopet i den Helige Ande plötsligt ute på gatan bland allt folket som de tidigare varit så rädda för och vittnar om Guds stora gärningar. Snacka om effekt!

Låt oss se vad Jesus mer har att säga.

Joh 14:4 ”Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”

Här talar Jesus till kvinnan vid Sykars brunn. Han erbjuder henne ett vatten som ger evigt liv. Här tror jag att Jesus pratar om pånyttfödelsen. Då en människa tar emot Jesus som sin personlige Frälsare och Herre vet vi utifrån Bibeln att hon blir född på nytt. Vi vet också att hon får evigt liv. Här är det också viktigt att säga att när man blir född på nytt så får man som gåva, den Helige Ande. En människa kan inte bli född på nytt utan den Helige Ande, (se Rom 8:9). Detta liknar Jesus vid ett flöde som ger evigt liv. Låt oss titta på en annan vers i ett sammanhang lite längre fram:

Joh 7:37-39 På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Här pratar Jesus till folket under lövhyddohögtiden och erbjuder dem att komma till honom och dricka. Resultatet, säger Jesus, blir att ur den människans inre kommer det att flyta strömmar av levande vatten. Sedan tillägger Johannes att Jesus här talade om den Helige Ande. Jag tror att Jesus här talade om dopet i den Helige Ande och det stämmer väl överens med vad vi läste ur Apostlagärningarna. Strömmar av levande vatten kommer ur den människan. Det väller över och kommer andra till del. Pånyttfödelsen kommer i första hand mig och mitt liv till del medan syftet med dopet i den Helige Ande i första hand är att det kommer andra till del.

Lägg också märke till vilket krav Jesus sätter på den människa som kommer och vill ta del av dopet i den Helige Ande. Han säger: ”den som tror på mig”, vilket betyder att det gäller för dig som är kristen. Det är nummer ett. Det andra kravet är ”Är någon törstig.” Du måste vara törstig, du måste vilja ha av Jesus. Tänk så skönt! Du behöver bara vilja ha gåvan! Det står inte ”Ni som har varit kristna i 30 år och troget kämpat med alla de heliga” eller ”Ni som är helgade mer än andra” och inte ens ”Ni som är med i Pingstkyrkan!” Är du kristen och vill ha så uppfyller du samtliga krav för gåvan!

Vi ska titta på ytterligare ett bibelställe som Jesus säger innan vi går in i Apostlagärningarna.

Mark 16:15-18 Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”

Jesus ger här lärjungarna, dvs alla kristna, uppgiften att gå ut i hela världen och predika evangeliet och föra människor till tro och pånyttfödelse. Sedan säger Jesus att för alla kristna som tror att evangeliet om Jesus räddar undan fördömelse, kommer något att följa dom i spåren. Och vad är då detta? Jo, Tecken! Detta är inget som Jesus sa enbart till de troende på hans tid utan det gäller i lika hög grad de troende idag. Sa Jesus att tecken skulle följa lärjungarna då, så skall de följa dem även idag. Kom ihåg att Jesus är densamme idag, igår och i evighet.

Vilka är då dessa tecken? Vi skall driva ut onda andar, vi skall tala i nya tungor, vi skall inte kunna bli skadade och vi skall lägga händer på människor och de skall bli friska. I denna skrift inriktar vi oss på en av dessa tecken nämligen tungotal. Jesus säger att de troende skall tala i tungor. Han säger till och med att när vi går ut som vittnen så kommer tungotal att följa oss som ett tecken. Det är en hjälp, ett redskap, något vi behöver för att kunna gå ut. Vi skall titta mycket mer på detta. Låt oss nu se på några exempel i Apostlagärningarna på människor som fick vara med om denna upplevelse.

Några exempel på Dopet i den Helige Ande i Bibeln

Apg 1:12-15 Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna - omkring hundratjugo personer var samlade - och sade:…

Lärjungarna hade blivit beordrade av Jesus att vänta i Jerusalem på den Helige Ande. De träffades i smyg uppe i den övre salen i rädsla för judarna. Det är omkring 120 människor som samlas. Vi skall lägga märke till några saker. De var samlade, de höll ihop. De var tillsammans samlade med samma längtan. Bär du på en längtan efter att få mer av Gud? Det finns en kraft i att sluta sig samman med människor som längtar efter samma saker. Vad gjorde dem? De var i ständig bön. Ber du för det du längtar efter? Gud kommer att höra din bön.

Apg 2:1-4 När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

Äntligen är Han är! Den Helige Ande har kommit! Den person ur gudomen som Jesus lovat skulle komma som en Hjälpare till oss som tror. Han är nu utgjuten över hela jorden och över alla som vill ha. Lägg märke till vad Petrus säger efter denna händelse:

Apg 2:16-18 Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande, och de skall profetera.

Den Helige Ande säger genom Petrus att det Gud lovat genom profeten Joel, nämligen att utgjuta sin Ande över alla människor, får sin uppfyllelse här. Tidigare, under det gamla förbundet var den Helige Ande bara över människor med någon eller några av dessa tre tjänsterna: Kung, Präst eller Profet. Inga andra människor var smorda. Men nu sker det som Gud har lovat, att ALLA människor skall få den Helige Ande. Visst får vi ropa Halleluja? OK, åter till vers 1-4.

Den Helige Ande träder in på scenen. Lägg märke till några saker. Den Helige Ande kommer som Han vill. Den här gången kom han som en stormvind, men tro inte att Han kommer så varje gång. Låt honom komma som Han vill. Planera inte hur Han skall manifestera sig, Han är en person och Han är fullt kapabel att fatta sådana beslut alldeles på egen hand. Och vi kan vara fullt förvissade om att Han kommer att göra det bästa.

Det står också en annan sak, tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Visst är detta härligt? Den Helige Ande glömde inte bort någon enda av dem. På var och en av alla samlade stannade den Helige Ande. Det betyder att Han inte kommer att glömma bort dig. Han kommer att stanna vid dig och fråga dig vänligt: Vill du vara med mig?

Alla fylldes av Helig Ande. Här ser vi det igen. Alla betyder alltid alla i Bibeln. Detta inkluderar även dig. Alla fylldes. Detta är pingstens budskap och syfte. Att bli uppfylld, inte av en kraft i första hand, utan av en person. Personen den Helige Ande. Alla fylldes av den Helige Ande.

Vad blir tecknet på att de har blivit uppfyllda av den helige Ande? Jag skulle vilja påstå att Bibeln nämner två tecken. Det ena är det vi ser hända efteråt. Helt plötsligt finner vi lärjungarna springande på gatorna, prisande Gud och vittnande om Guds stora gärningar. Det är en frimodighet som är övernaturlig, från Gud. Från att ha varit skälvande, rädda lärjungar gömda i en övervåning är dem nu ute på gatorna och vittnar för människor. Detta är det första den Helige Ande vill göra med dig. Ge dig en annan frimodighet inför människor till att vara ett vittne för Gud. Kom ihåg vad Jesus sa i första kapitlet: Ni skall undfå kraft och bli mina vittnen.

Det andra tecknet var att de talade i tungor. Detta stämmer också med det Jesus lovade i Mark 16. Vi ser också i detta sammanhang att de talar på språk som de inte förut kunde men som människor från andra delar av världen förstår. Snacka om simultantolkning! En liten detalj i sammanhanget är hur den Helige Ande i detta ögonblick gör om intet Babels Torns konsekvenser för de troende. Fundera ett tag på detta.

Vi skall också reda ut ett vanligt missförstånd angående tungotal i samband med vers 4. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. Det står att DE, dvs. lärjungarna, talade inte den Helige Ande. Det är inte den Helige Ande som talar när du talar tungotal. Det är du! Men vad gjorde den Helige Ande då? Jo, Han ingav dem de ord som de skulle tala. Det är vad den Helige Ande gör! Många tror att den Helige Ande skall överfalla dem och ta över deras kropp och tunga och börja prata genom dem. Så arbetar inte den Helige Ande, det är djävulen som gör sånt. Nej, den Helige Ande är så underbar och skön. Han samarbetar med dig. Du öppnar din mun och börjar att prata och Han inger dig de ord som du skall tala.

Det finns fem exempel på Dopet i den Helige Ande nedskrivet i Apostlagärningarna. Pingstdagens händelser är ett av dem. Vi skall titta över de andra fyra också och se att de följer i stort sett samma schema.

Apg 8:14-18 Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes, som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Ty ännu hade Anden inte kommit över någon av dem, de var bara döpta i herren Jesu namn. Men nu lade apostlarna sina händer på dem, och de fick helig ande. När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som Anden förmedlades, erbjöd han dem pengar.

Det har gått några år och det har utbrutit en stor förföljelse mot de kristna. Stefanus är död och Filippus är ute och predikar i Samarien. Han har stor framgång och många kommer till tro och låter döpa sig. Apostlarna i Jerusalem får höra detta och kommer ner och de lägger sedan sina händer på de troende, (märk att de är troende), och de undfår den Helige Ande. Den Helige Ande hade ännu inte kommit över någon av dem, står det. De var inte döpta i den Helige Ande och därför lade apostlarna, Petrus och Johannes, sina händer på de troende för att de skulle bli det.

I detta exempel står det inget om att de talade tungor men om vi ser hur Simon, trollkarlen, reagerar och säger så kan vi förstå att de talade i tungor. Han säger: När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som Anden förmedlades. Han såg att Anden förmedlades. Hur kunde han göra det? Jo, han hörde naturligtvis de troende tala i tungor! Att tala i tungor är tecknet på att du blivit döpt i den Helige Ande.

Lägg också märke till en annan sak: Dopet i den Helige Ande förmedlades genom handpåläggning. Handpåläggning verkar inte vara en nödvändighet som vi också ser i Apg 2 och som vi senare skall se i Apg 10 men det hör faktiskt till grunderna i den kristna tron. Se Hebr 6:2! Vi skall inte vara rädda för att lägga våra händer på varandra om vi upplever oss ledda till det av Gud. Jesus uppmanar det också. Det är ett sätt att ta emot välsignelser från Gud.

Låt oss i detta exempel till slut se vers 20. Simon, trollkarlen, vill köpa den förmågan som hans er att Petrus har, nämligen kunna förmedla den Helige Ande via handpåläggning.

Men Petrus svarade: ”Förbannelse över dig och dina pengar, om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar, ty ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud.

 Här ser vi att Petrus säger att Dopet i den Helige Ande är en gåva från Gud. Det är så viktigt att se detta. Dopet i den Helige Ande är inte en lön för prestation, inte en belöning för duktighet i tjänst. Det är en gåva av nåd till var och en som vill ha.

Apg 9:17 Ananias gav sig i väg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sade: ”Saul, min broder! Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du skall få tillbaka din syn och fyllas av helig ande.”

Paulus är nästa exempel. Vi vet hur han mötte Jesus i en syn och hur hela hans liv blev förvandlat. Paulus blev sedan den människa som kanske har betytt mest för kristenheten genom historien. Paulus, eller Saul som han här hette blev döpt i den Helige Ande vid detta möte. Det förmedlas av en vanlig troende, Ananias, inte själv någon apostel och genom handpåläggning. Det står inget här om tungotal men vi vet att Paulus säger själv att han talade i tungor, så vi kan lugnt förmoda att han började tala i tungor vid detta tillfälle.

1 Kor 14:18 Gud vare tack, jag talar mer med tungor än någon av er,

Vi vet också hur denna upplevelse fick konsekvenser i Paulus liv. Inget kunde stoppa honom från att berätta om Jesus. Han till och med reste sig upp efter att ha blivit stenad vid ett tillfälle och går tillbaka in i staden för att möta samma människor som stenat honom!

Nästa exempel är hämtat från 10:e kapitlet där Petrus har blivit informerad av den Helige Ande att han skall träffa en romersk soldat och predika evangeliet för honom. När han gör det händer något:

Apg 10:44-48 Medan Petrus ännu talade föll den heliga anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna; de hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus: ”Vem kan hindra att de blir döpta med vatten, när de har tagit emot den heliga anden alldeles som vi?” Och han sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.

Ingen lägger händerna på dem utan de tar emot medan Petrus predikar evangeliet. Vi skall inte göra något mönster av det. Den Helige Ande kommer som Han vill. Det vi kan se är att tecknet på dopet i den Helige Ande alltid är detsamma. De talar i tungor och prisar Gud. Detta är också ett fantastisk händelse i ett annat avseende. Det är första gången som en hedning, d v s icke-jude, blir frälst och döpt i den Helige Ande.

Dessa människor blir pånyttfödda, därefter döpta i den Helige Ande och som ett tecken på det som hänt i deras inre, även döpta i vatten.

Apg 11:15 Och när jag då började tala, föll den heliga anden över dem alldeles som över oss i den första tiden.

När Petrus sedan skall förklara för de andra apostlarna hur han har kunnat umgås och förmedlat frälsningen till hedningar säger han till dem att: Det som hände oss i den första tiden hände nu dem! Den Helige Ande kom över dem och de började tala i tungor precis som vi. Dopet i den Helige Ande är också för hedningar.

Nu till det sista exemplet i Apostlagärningarna.

Apg 19:1-6 Medan Apollos var i Korinth kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: ”Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande.” -”Vilket dop blev ni då döpta med?” frågade Paulus, och de svarade: ”Johannes-dopet.” Paulus sade: ”Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus.” Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem, kom den heliga anden över dem och de talade med tungor och profeterade.

Här träffar Paulus några troende som inte ens är döpta i vatten i Jesu Kristi namn. Paulus döper dem och därefter lägger han sina händer på dem och de tar emot Dopet i den Helige Ande. De börjar att tala i tungor och profetera. Vi ser hur den Helige Ande verkar som Han vill men att syftet med upplevelsen är alltid detsamma. Frimodighet, kraft och tungotal.

Vi skall i nästa del tala mer om tungotalet och dess syfte samt försöka reda ut en del missförstånd.

Tungotalet

Låt oss börja med Jesus. Det är alltid tryggt.

Mark 16:17 Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål,

Jesus säger att alla troende skall tala nya tungor! Jesu vilja för dig som troende är att du talar i nya tungor. Ingenting mindre! Vad tryggt att veta att i min längtan efter mer av Jesus och mer av den Helige Ande så finns detta ord redan uttalat av Mästaren själv. Du skall tala i nya tungor därför att du är en troende.

Jag har läst att alla skall inte tala i tungor, kanske du säger. Låt oss då gå till det bibelstället.

1 Kor 12:27-31 Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra.

Paulus har här pratat om Kristi församling som en kropp och förklarat att alla kan inte göra samma saker. Han poängterar också att det är den Helige Ande som fördelar gåvorna allt efter sin vilja. Syftet med denna undervisning av Paulus är att vi inte skall bli avundsjuka på varandra eller att känna oss mindervärdiga för att vi tycker att vi har en mindre hedervärd uppgift. Allt detta för att det skall vara jämvikt, harmoni och balans i kroppen.

I detta sammanhang frågar sig Paulus: Kan alla tala tungor? Svaret på denna fråga besvarar Paulus själv i slutet av sin uppräkning genom att säga: Nej! Underförstått alla kan inte tala tungor. Det är då lätt att man tänker som kristen att: Ja, det var väl det jag förstod. Alla kan inte tala i tungor och eftersom jag inte gör det så hör jag förstås till den gruppen som skall göra annat. Jag får nöja mig med det lilla jag har. Håhåjaja!

Men vad egentligen är det Paulus pratar om här? Paulus räknar upp olika tjänster i Kristi församling. Han pratar om tjänsten som apostel, tjänsten som profet, tjänsten att vara lärare och tjänsten att tala i tungor. Alla människor i en församling kommer inte att ha tjänsten att tala i tungor men alla kan tala i tungor. Det är viktigt att vi skiljer på dessa saker. Vi kan ta ett annat exempel. Paulus säger i 1 Kor 14:1 att vi skall som kristna sträva efter att få gåvan att profetera. Detta betyder att alla kan få den gåvan eftersom Paulus säger att vi skall sträva efter den. Betyder det att alla kan stå i en profets tjänst? Nej, men det betyder att alla kan profetera! Läs 1 Kor 14:31! Vad skulle det annars vara för mening med att skriva och uppmana de kristna att sträva efter något som man ändå inte skulle kunna få?

Låt oss också titta på vad Paulus säger genom den Helige Ande:

1 Kor 14:5 Jag vill gärna att ni alla talar med tungor, men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd.

Gud säger genom Paulus att: Jag vill gärna att alla talar i tungor. Du min vän, hör till gruppen ”alla”. Det gör du alltid!

Men jag har hört att tungotalet skall ta slut, kanske du säger.

Vi går då till det bibelstället och ser efter vad som står där.

1 Kor 13:8 Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå.

Det är rätt, tungotalet skall upphöra. Frågan är bara när? Om det är så att det redan har tagit slut, när var det då? Det finns inget i Bibeln om detta. Det måste också innebära att miljontals människor som under detta århundrade över hela världen har talat i tungor har haft en felaktig erfarenhet, eftersom tungotalet redan har tagit slut. Jag tror att svaret på när finns i det sammanhang som bibelversen är hämtad ur.

1 Kor 13:12 Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Vad Paulus pratar här om är när vi kommer att se Jesus ansikte mot ansikte. När vi kommer att möta den fullkomliga kärleken. Då först kommer vi inte att behöva tala i tungor. Vi skall se senare varför det är så viktigt att tala i tungor under vår tid på jorden.

Men varför skall man då tala i tungor kanske du frågar. Låt Bibeln ge svaret i sex punkter:

1.      Att tala i tungor är beviset och tecknet på att du blivit uppfylld med den Helige Ande.

Apg 2:4 ”Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.”

2.      Att tala i tungor uppbygger dig själv

1 Kor 14:4 ”Den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen.”

Vem behöver inte bli uppbyggd? Jag vet ingen kristen som inte behöver detta. När du ber så ber din ande och din ande blir uppbyggd. Din tro blir stimulerad och får kraft att växa.

Jud 20 ”Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande.”

1 Kor 14:2 ”Ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud; ingen förstår honom, i sin ande talar han hemligheter.”

När du ber i tungor så ber du också hemlighetsfulla ord till Gud. Du har en direktkanal, en hemlig telefonlinje, en alldeles egen radiokanal som ingen kan avlyssna. Direkt till tronrummet hos pappa Gud. Visst skulle det vara underbart att ha ett språk som bara en kan förstå den som du mest av allt tycker om?

1 Kor 14:14 ”Ty om jag ber med tungor, är det min ande som ber, medan mitt förnuft är overksamt.”

Vet också att tungotalet går inte genom, utan förbi ditt förstånd, d v s det har inget med ditt förstånd att göra. Vi talar om andliga ting, något som den naturliga människan inte kan förstå men Anden utrannsakar allt. Det är vår inre människa, där den Helige Ande har gemenskap med oss, som ber.

3.      Att be i tungor påminner oss om Den Helige Andes närvaro i oss.

Gal 5:16 ”Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär.”

Gud instruerar oss att vandra i ande, vilket betyder att vi skall vandra i en konstant medvetenhet om vår gemenskap med Gud, vårt barnaskap hos Gud, vår rättfärdighet genom Jesus, den Helige Andes närvaro i våra liv, ordets makt att frälsa i varje situation och att be i tungor gör dig mer påmind om din ande och om den Helige Andes närvaro. Han kan mycket lättare få dig att lyssna på vad Han vill säga till dig när du ber i tungor. Han vill påminna dig och uppmuntra dig med Guds Ord. Paulus sa själv 1 Kor 14 att han ber i tungor mycket mer än ni alla för han visste vad det innebar.

4.      Att be i tungor får våra böner att vara i linje med Guds vilja.

Rom 8:26-27 ”På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.”

Många gånger när vi ber så vet vi inte vad vi skall be om men den helige Ande vill hjälpa oss. När vi ber i tungor så kommer Han vår svaghet till hjälp och han ger oss de rätta orden i vår bön i tungor. Bibeln säger att vi inte skall glömma bort att be med vårt förstånd (1 Kor 14:14-15), men tänk vilken oerhörd hjälp tungotalet är för oss i vårt böneliv. Det blir en helt annan fräschör också.

Många gånger har jag upplevt att jag bett för något speciellt som den Helige Ande har lett mig till när jag bett i tungor, men jag har inte haft en aning om vad. Du kommer att få vara med om många speciella stunder med den Helige Ande när du ber i tungor.

5.      Att be i tungor hjälper oss att vara fria från världen och vårt kött.

1 Kor 14:28 ”Finns det ingen uttolkare, skall tungotalaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud.”

Här talar Paulus om att den som ber i tungor kan be för sig själv till Gud. Det är en uppmaning att ta tid med Gud och att be. Ta tid med Gud! Låt honom få vara din pappa! Sitt i Hans knä! När du ber i tungor så hjälper det dig att uppleva Hans närvaro.

Jak 3:8 ”Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift.”

Att be i tungor hjälper dig att låta det få komma ut saker från din tunga som är välbehagliga inför Gud. Hur många gånger vill vi inte bita oss i tungan när vi kommer på oss själva med att säga saker som inte är Gud välbehagliga? Skynda att be om förlåtelse och lämna över din tunga till Gud genom att be i tungor.

6.      Att be i tungor ger dig glädje, tacksamhet och framkallar Guds planer för dig.

Jes 28:10-12 ”Det är ju gnat på gnat, gnat på gnat, prat på prat, prat på prat, litet här, litet där!” - Ja väl, genom stammande läppar och på ett främmande språk skall han tala till detta folk, han som en gång sade till dem: ”Här är vilostaden, låt den trötte få vila, här är vederkvickelsens ort.” Men sådant ville de inte höra.”

Här profeterar Jesaja om tungotalet! (1 Kor 14:21). Att tala i tungor skänker dig vila och vederkvickelse. Du pratar ju med Pappa! Du drar av den helige Ande i Dig. Kom ihåg att den Helige Ande har allt vad du behöver när du behöver det.

1 Kor 14:15-17 ”Vad innebär nu detta? Jo, att jag vill be med min ande men också med mitt förnuft. Jag vill sjunga med min ande men också med mitt förnuft. För om det är i ande du ber en tackbön, hur skall då den som har sin plats bland oinvigda kunna säga sitt Amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Det är bra att du tackar, men den andre blir inte uppbyggd av det.”

I din ande finns det tacksamhet till Gud, allt har den Helige Ande lagt ned i nåd i din ande när du blev född på nytt. Kom ihåg Ps 40:4. Det du behöver göra är låta det komma ut, och det gör du genom att prisa honom både med ditt förstånd och din ande. Bed i tungor och lova honom i tungor.

Ords 20:5 ”Planerna i en mans hjärta är som ett djupt vatten, men en man med förstånd hämtar ändå upp dem.”

Gud har en plan för dig! Det finns nästan ingenting som får mig så exalterad som detta. Gud har en speciell, unik plan för var och en människa. Jag tror också att Gud i skapelseögonblicket har lagt ner saker i dig, gåvor och kallelser till speciella saker, vilka Gud inte kan ångra som Gud säger i Romarbrevet. Det här stället från Ordspråksboken talar om detta och också hur vi skall få upp dem ur den djupa brunnen. Bed i tungor och umgås med den Helige Ande så kommer Han att visa dig det du behöver att få veta för att du skall kunna göra det Han vill.

Kom ihåg vad Jesus sa om Paulus:

Apg 9:16 ”och jag skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull.”

Jesus skulle visa Paulus vilken Guds plan var för honom. Vill Han då inte visa sin plan för dig?

Gäller detta verkligen mig?

Vi är så många som i våra hjärtan frågat oss; Gäller då detta verkligen mig? Är jag värdig? Svaret på denna fråga är: Ja, du är värdig genom Jesu Kristi blod! Endast och allenast genom Jesu Kristi verk. Vi kommer att prisa Jesus i all evighet för att Han har frälst oss och fört oss tillbaka till gemenskap med Gud. Han är värdig allt vårt lov, denne Jesus! Har han frälst dig av nåd medan du ännu var en syndare, tror du då inte att Han också vill döpa dig i den Helige Ande som Han också har lovat. Jag tror det!

Rom 8:32 ”Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?”

Jesus vill döpa dig i den Helige Ande.

Hur tar jag då emot gåvan?

Som i alla andra fall är det viktigt att vi står på biblisk grund. Vi har sett att i de fem fall av dop i den Helige Ande som Apostlagärningarna vittnar om så sker det i tre fall genom handpåläggning (Apg 8, 9 samt 19) samt i två genom att de tog emot i tro på Guds ord (Apg 2 och 10). Det är en andlig princip att om vi vill ha något från Gud så måste vi tro att vi får det. Tro är det enda som behagar Gud. Se Hebr 11:6. Enligt Bibeln kan du alltså tacka Gud för vad Han har lovat i sitt Ord och sen i tro ta emot gåvan och därefter börja tala i tungor.

Det är också så att Gud vill använda sina barn till att förmedla olika andliga gåvor, det ser vi tydligt genom hela Bibeln. Han gör det ofta genom att Hans barn lägger sina händer på människor och andliga gåvor kan förmedlas på det sättet. Det är dock viktigt att vi inte gör Gud så liten att Han inte kan använda andra sätt. Vi vet att bönedukar och smörja med olja är andra sätt som Bibeln instruerar oss kristna till att använda för förmedlandet av himmelska gåvor.

Det viktiga är dock inte sättet utan den helige Ande! Det är Han som är viktig! Glöm inte det!

Men tänk om jag får fel gåva!

Det är också vanligt att man tänker. Tänk om den Onde kommer in och jag gör något fel och det inte är från Gud? Titta här:

Luk 11:9-13 ”Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm, när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion, när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?”

Om du ber till Gud att bli döpt i den Helige Ande och det är helt i överensstämmelse med vad Gud säger i sitt Ord, tror du då att Han kommer att göra något annat eller att någon annan kan göra något annat än just precis det du har bett om och det Han har lovat?

Till sist!

Kom ihåg att det är du som talar och den Helige Ande som inger orden.

Studera gärna Apostlagärningarna där man först av alla vandrade i dopet i den Helige Ande. Studera också 1 Kor 12-14 för att lära dig mer om nådegåvorna och tungotalet. Sök vidare efter fler gåvor. Hoppa inte över kapitel 13! Det är så oerhört viktigt att vandra tillsammans i den Helige Andes dop men kom ihåg att om du inte vandrar i kärlek så är du bara en skrällande cymbal. Vandra vist bland människor, låt inte djävulen göra dig högmodig över din gåva, kom ihåg att den är given för församlingens bästa, det gäller även de människor som kanske inte vill ha det du erbjuder. När du älskar så märks det att du har varit med Jesus!

Jag hoppas att du har blivit välsignad av denna skrift. Isåfall prisa Gud. Hör gärna av dig till mig, d v s Leif Berglund och jag nås brevledes på adressen ”Fasanvägen 14, 944 71 Piteå” eller via telefon ”0911-347 66” eller e-post ”lberglund@swipnet.se”. Du är fri att fritt sprida denna skrift men om du vill göra ändringar vill jag att du hör av dig till mig. Alla bibelställen är hämtade från NT –81 om inte annat anges. SFB står för Svenska Folkbibeln. Gud välsigne dig och välkommen till ett spännande liv med den Helige Ande!