Bibel-

studium

hem igen

Jag ger ut ett bibelbrev som heter Guds Ord förvandlar ungefär 1-2 gånger per termin. Sedan nr 4 har jag systematiskt gått igenom Romarbrevet. Dessa ligger nu ute på nätet och du finner dem här nedan. Det ligger också en del annat material här. Om du är intresserad av att få bibelbrevet hemskickat kan du anmäla dig via mailadressen:

lberglund@swipnet.se

 

Nr Bibelbok Ämnen som tas upp
Nr 1 Pånyttfödelsen, Tungotalet
Nr 2 Försoningen, Den sista tiden
Nr 3 Bön
Nr 4 Rom 1:1-7 Vers för vers-genomgång
Nr 5 Rom 1:8-15 Vers för vers-genomgång, den ökande uppenbarelsen, Ande själ och kropp
Nr 6 Rom 1:16-17 Brevets bakgrund och tema, Frälsning, Rättfärdighet 
Nr 7 Rom 1:16-17 Tro
Nr 8 Rom 1:16-32 Brevets upplägg, Judarna först hedningarna sen, Vers för vers-genomgång
Nr 9 Rom 1:18-32 Tankebyggnader, Guds härlighet, Homosexualitet
Nr 10 Rom 1:18-32 Homosexualitet, Oförlåtlig synd
Nr 11 Rom 2:1-5 Att döma
Andra skrifter:
Dopet i den helige Ande
Du är en människofiskare!
De sju tidsordningarna
Bibelsyn (NY!)